Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 3

Test pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 805

PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE na żółto poprawne (wg mnie) na zielono nie jestem pewna odpowiedzi 1. Które ze zdań jest prawdziwe? a) cechą prawa mnar jest brak scentralizowanego prawodawcy i obowiązkowego sądownictwa b) podstawowymi podmiotami prawa mnar w dobie globalizacji są osoby fizyczne i...

Umowy i organizacje gospodarcze - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

UMOWY I ORGANIZACJE GOSPODARCZE UWAGI OGÓLNE przedmiotem m. umów gosp. jest regulowanie zagad­nień związanych z m. obrotem gospodarczym (= międzynarodowe stosunki gospodarcze); m. stos. gosp. to stosunki utrzymywane pomiędzy podmiotami gospodarczymi znajdującymi się w różnych państwach, obejmują ...

Pojęcie prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

WYKŁAD z 6.10.2009 Pojęcie prawa m-wego Po co definiujemy prawo m-we? - chęć poznania - mamy potrzebę zrozumienia, o czym mówimy - potrzeba dydaktyczna - zakres przedmiotu określonego wykładem - potrzeba normatywna - mamy potrzebę wiedzieć jak zastosować dane normy Traktat - to każde porozumie...

Prawo międzynarodowe publiczne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 945

PMP Wykład 1 Pojęcię PMP. Po co definiujemy? - Mamy potrzebę , co jest istotą PM 1. chęć poznania 2. potrzeba dydaktyczna (określamy zakres przedmiotu) 3. potrzeba systematyzacyjna (znaleźć, co jest najważniejsze, a co nie) 4.potrzeba normatywna Trzeba zrozumieć PMP, żeby stosować we właściw...

Ludzkość i humanizm - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 798

WYKŁAD z 13.10.2009r. Ludzkość/human kind/humanity : - podejście solidarystyczne - państwa to fikcja, bo to ludy/narody są prawdziwe i stanowią o państwie. Pojęcie to pojawia się w XIX w. wraz z prawem humanitarnym (broni ludzi w trakcie zbrojnej interwencji). Potem ulega ono stagnacji, by odżyć z...

Definicja prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

WYKŁAD 2., 13.10.2009 r. Termin „prawo międzynarodowe” składa się z dwóch elementów: międzynarodowości i prawa. Międzynarodowość odnosi się do środowiska, w którym prawo międzynarodowe działa, czyli do społeczności międzynarodowej. Społeczność międzynarodowa, tak jak każda społeczność ludzka wytwar...

Wewnętrzne dziedziny prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

WYKŁAD Z 20.10.2009r. Wewnętrzne dziedziny prawa m-wego są coraz bardziej rozwijane co prowadzi do fragmentacji tegoż prawa. Zjawisko to znalazło swoje miejsce w powstaniu self content regime (zamknięte/autonomiczne reżimy) - ich cechą jest samodzielność. Wyznaczono trzy kategorie tych reżimów: - ...

Źródła prawa międzynarodowego publicznego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 742

WYKŁAD Z 27.10.2010 Najstarszym ze źródeł PMP jest zwyczaj-powtarzająca się praktyka ,akty wyrażające regułę prawnie wiążącą. Zwyczaj należy odróżnić od obyczaju czyli zwykłej praktyki. Dwa kierunki wyrastające z pozytywizmu: -WOLUNTARYZM (Triepel,Anzelotti)- prawo zwyczajowe istnieje o ile u pod...

Traktat - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

WYKŁAD Z 24.11.2009r. Traktat jest czasem zrównywany z pojęciem umowy m-owej. Służyły one początkowo załatwianiem spraw między stronami, wobec czego miały charakter kontraktowy i najczęściej były dwustronne. Od XIX w. pojawiają się traktaty wielostronne oraz prywatne zbiory prawa. Kolejnym etapem b...

Elementy prawa międzynarodowego publicznego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 406

PMP Wykład 5 2 elementy (jakie się podkreśla ,zwłaszcza w tradycyjnym orzecznictwie międzynarodowym takim jak orzecznictwo MTS (organu sądowego ONZ), które musza wystąpić, żebyśmy mieli do czynienia ze zwyczajem. Równocześnie przypominam i podkreślam to, że niektóre sądy zwłaszcza te, które orzek...