Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 2

Konwencja wiedeńska o sukcesji państw - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

1 Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties Adopted on 23 August 1978 United Nations Document A/CONF. 80/31 of August 22, 1978, as corrected by A/CONF. 80/31/Corr.2 of October 27, 1978 The States Parties to the present Convention, Considering the profound transformation...

Wykład - ludność państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

LUDNOŚĆ PAŃSTWA UWAGI OGÓLNE podział na: obywateli; cudzoziemców; posiadający domicyl (stałe miejsce zamieszkania w obcym państwie) i nie posiadający go; obywatele obcego państwa i bezpaństwowcy/

Wykład - międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1379

MIĘDZYNARODOWE PRAWO LOTNICZE I KOSMICZNE UWAGI OGÓLNE prawo lotnicze to zespół norm dotyczących przestrzeni powietrznej i jej wykorzystywania dla lotnictwa; zarówno p.m. jak i prawo wew.; międzynarodowe prawo lotnicze zajmuje się...

Wykład - międzynarodowe prawo morza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1365

MIĘDZYNARODOWE PRAWO MORZA UWAGI OGÓLNE prawo morskie (maritime law, droit maritime) - prawo wewnętrzne dot. korzystania z morza; morskie prawo prywatne → to głównie stosunki majątkowe związane z przewozem towarów i osób; prawo morskie admi...

Odpowiedzialność międzynarodowa - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA UWAGI OGÓLNE Odpowiedzialność za czyny zakazane czyn zakazany przez p.m. to każde postępowanie niezgodne z p.m., tj. każde narusze­nie p.m. (powszechnego lub partykularnego), niezależ­nie od charakteru i powagi tego naruszenia oraz niezależnie czy było to działania...

Organizacje międzynarodowe - wykład - Organizacje pozarządowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE UWAGI OGÓLNE Pojęcie organizacji międzynarodowej (organizacje międzyrządowe) organizacja międzynarodowa (rządowa) to forma współpracy państw, ustalona w wielostronnej u.m., obej­mująca względnie stały zakres uczestników i której podstawową cechą jest istnienie stałych o...

Wykład - prawo dyplomatyczne i konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 826

PRAWO DYPLOMATYCZNE I KONSULARNE UWAGI OGÓLNE występujące w imieniu państwa w stosunkach międzynarodowych organy dzielimy na wewnętrzne i zewnętrzne; organy zewnętrzne to przede wszystkim przed­stawicielstwa dyplomatyczne, upoważnione do działania w imieniu państwa wysyłającego we wszystkich dzie...

Prawo konfliktów zbrojnych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1162

PRAWO KONFLIKTÓW ZBROJNYCH UWAGI OGÓLNE Pojęcie wojny i konfliktu zbrojnego wojna (w sensie prawnym) to zerwanie między państwami stosunków pokojowych i przejście do stosunków wojennych (walka zbrojna i akty wrogie) → dawniej jako ius ad bellum, uznany za atrybut suwerenności państwa; stan wojny...

Prawo przeciwwojenne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777

PRAWO PRZECIWWOJENNE UWAGI OGÓLNE prawo przeciwwojenne to zespół norm utrudniających lub prawnie uniemożliwiających wybuch wojny, są to postanowienia o zakazie agresji oraz inne, które zmniejszają prawdopodobieństwo wybuchu wojny lub ograniczają jej zasięg jak umowy dot. rozbrojenia, ograniczenia ...

Terytorium - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 812

TERYTORIUM UWAGI OGÓLNE terytorium → przestrzeń, w której działają ludzie; wszystkie terytoria można podzielić na dwie zasadnicze kategorie: podlegające suwerennej władzy państwowej - czasem mogą mieć ograniczone zwierzchnictwo ...