Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 19

Wykład - Funkcje misji dyplomatycznej

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Funkcje misji dyplomatycznej. Misja dyplomatyczna jest stałym organem państwa wysyłającego, mającym swoją siedzibę w państwie przyjmującym. Na czele misji stoi szef. Funkcje: Reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmujący...

Wykład - Sądy międzynarodowe

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Sądy międzynarodowe. Stały Międzynarodowy Trybunał Karny. Utworzony na podstawie statutu przyjętego 17 VII 1998 r. w Rzymie. Wszedł w życie 1 VII 2002 r. Składa się z 18 sędziów wybieranych na 9-letnią kadencję. Szczególna ro...

Wykład - systematyka prawa międzynarodowego

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
  • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

4. Systematyka prawa międzynarodowego żadna z przedstawionych dotychczas propozycji nie uzyskała powszechnej akceptacji; co jest konsekwencją jego ciągłego dynamicznego rozwoju; H. Grocjusz zaproponował podział na: wojna - pokój., system ten obecnie odrzucono polskie propozycje: L. Ehrlich - 4 dzi...