Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 17

Wykład - Upadek państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

Upadek państwa. Sposoby upadku państwa występują w przypadku zjednoczenia rozczłonkowania - z ZSRR wyłączyła się Litwa, Łotwa, Estonia i inne republiki, Powstała Federacja Rosyjska (1990) inkorporacji państwa - powiększenie terytorium państwa P przez wchłonięcie państwa P1. W Wyniku tego procesu ...

Wykład - Ustanowienie szefa urzędu konsularnego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1050

Ustanowienie szefa urzędu konsularnego - klasy i rangi Członkowie urzędu konsularnego - wszystkie osoby zatrudnione w urzędzie konsularnym: Kierownikiem UK jest konsul generalny, konsul, wicekonsul lub agent konsularny; Pozostali członk...

Wykład - uznanie państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 763

Uznanie państwa. Instytucja uznania państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego łączy się z problemem powstania państwa. Chodzi o to jak nowo powstałe państwa mają być traktowane. 2 podstawowe teorie na temat istoty uznania...

Wykład - Uznanie rządu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Uznanie rządu. Z kwestią uznania rządu mamy do czynienia w razie przyjęcia przez niego władzy w danym państwie w sposób sprzeczny z prawem wewnętrznym. Pojmowane jest zarówno na podstawie kryteriów prawnych jak i politycznych Zasada efektywności - związane jest to z doktryną Estrady. Był to minist...

Wykład - Wejście w życie i tymczasowe stosowanie traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Wejście w życie i tymczasowe stosowanie traktatu. Wejście traktatu w życie - traktat wchodzi w życie w terminie określonym w nim samym, bądź jeśli nie zawiera takich postanowień to wszystkie państwa musza uzgodnić ten termin (musza się zgodzić) Tymczasowe stosowanie traktatu - przed uzyskaniem ost...

Wykład - Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na rozwój prawa międzyna...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Wpływ Wielkiej Rewolucji Francuskiej na rozwój prawa międzynarodowego. Rewolucja miała wpływ na kształtowanie się ustroju politycznego i społeczno - gospodarczego państw europejskich oraz na stosunki między nimi; upadek rządów feudalnych, walka o władze burżuazji; zasada suwerenności zaczęła nabier...

Wykład - Wpływ wojny na obowiązywanie traktatów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 924

Wpływ wojny na obowiązywanie traktatów Wpływ wojny na obowiązywanie traktatów jest zależny od przedmiotu regulacji traktatowej (są traktaty stosowane w czasie wojny jak konwencje humanitarne o ochronie jeńców czy cywili, a także takie które wygasają w momencie wojny lub są zawieszone na jej czas) ...

Wykład - Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Wspólnoty Europejskie i Unia Europejska * Unia Europejska Z punktu widzenia prawa międzynarodowego Unia Europejska jest organizacją ponadnarodową nie posiadającą podmiotowości prawnej, bazującą na strukturach Wspólnot Europejskich i na zestawie kilkunastu tysięcy aktów prawnych, zarówno polityczny...

Wykład - Wygaśnięcie traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

Wygaśnięcie traktatu Konwencja wiedeńska nie podaje zamkniętego katalogu przyczyn wygaśnięcia. Wygaśnięcie oznacza, że traktat przez pewien czas obowiązuje, a potem traci moc obowiązującą w odniesieniu do wszystkich państw, bądź tylko niektórych kontrahentów. Przyczyny wygaśnięcia traktatu: przew...

Wykład - Zakres czasowy stosowania traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Zakres czasowy stosowania traktatu Konwencja wiedeńska ujmuje część zakresu czasowego stosowania traktatu. Można posłużyć się dwoma regułami temporalnymi znanymi jeszcze z prawa rzymskiego: 1.) Lex retro non agit - traktat wiąże tylko ...