Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 16

Wykład - Status jeńców wojennych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

Status jeńców wojennych. Jeńcem wojennym jest członek sił zbrojnych państwa wojującego, który znalazł się we władzy nieprzyjaciela Prawo dotyczące traktowania jeńców wojennych mieści się w Regulaminie Haskim z 1907 i III

Wykład - Status prawny Antarktyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1666

Status prawny Antarktyki. Antarktyka obejmuje obszar lądowy i morski do 60 stopnia szerokości geograficznej południowej. Status prawny Antarktyki został uregulowany trakt...

Wykład - Status prawny Arktyki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1512

Status prawny Arktyki. W odniesieniu do Arktyki (obszar polarny północny), część państw zgodziła się na zastosowanie tzw. Teorii sektorów polarnych. W przypadku Arktyki pomiędzy państwami, które sąsiadują z tym obszarem i zgłaszały wobec niego ros...

Wykład - Status uchodźców w świetle prawa międzynarodowego i prawa pol...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

Status uchodźców w świetle prawa międzynarodowego i prawa polskiego. Status uchodźców w świetle prawa międzynarodowego: Uchodźca - osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem przebywa poza granicami państwa, którego jest obywa...

Wykład - Strefy rybołówcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Strefy rybołówcze - wyłączna strefa ekonomiczna. Podlegają ograniczonemu władztwu państwa nadbrzeżnego: a) wyłącznego rybołóstwa - połowy dozwolone tylko dla państwa nadbrzeżnego b) preferencyjne - państwo ustala na jakich zasadach mogą łowić rybacy innych państw c) ochrony rybołóstwa - w celu u...

Wykład - Sukcesja państw w odniesieniu do traktatów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2457

Sukcesja państw w odniesieniu do traktatów. Problem sukcesji państw można odnieść do traktatów członkowstwa w organizacjach międzynarodowych, Konwencji dotyczącej sukcesji państw w odniesieniu do traktatu z 1978 oraz Konwencji dotyczącej sukcesji państw w stosunku do mienia, archiwów i długów państ...

Wykład - Szelf kontynentalny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Szelf kontynentalny. Szelf - łagodnie zalegający fragment dna morskiego, najniżej położona część kontynentu Państwo nadbrzeżne rezerwuje sobie uprawnienia dotyczące wykorzystania surowców z szelfów. Wykorzystanie wiąże się z deklaracj...

Wykład - Traktat a państwa trzecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 623

Traktat a państwa trzecie Przyjmuje się zasadę opartą na paremii, że traktat nie tworzy żadnych uprawnień ani obowiązków. Jeśli państwo trzecie, nie będące stroną traktatu ingeruje w stosunki między państwami bez ich zgody, przewiduje się istnienie uprawnienia bądź obowiązku w stosunku do niego: 1...

Wykład - umowy międzynarodowe w prawie polskim

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 756

Miejsce umów międzynarodowych w polskim porządku prawnym w świetle Konstytucji RP oraz ustawy o umowach międzynarodowych z 2000 r. Wskazówki dotyczące stosowania prawa międzynarodowego w Polsce znajdujemy w Rozdziale III Konstytucji RP z 1997r. Art. 9 Konstytucji stanowi, ze Rzeczpospolita przestrz...

Uchwały organizacji międzynarodowych jako źródło prawa międzynarodoweg...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 728

Uchwały organizacji międzynarodowych jako źródło prawa międzynarodowego. Według niektórych prawników uchwały organizacji międzynarodowych stanowią niezależne od umowy i zwyczaju źródło prawa międzynarodowego. Aby były one za ...