Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 15

Wykład - Rokowania bezpośrednie oraz rokowania i pośrednictwo

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 987

Rokowania bezpośrednie. Inaczej „negocjacje bezpośrednie”. Prowadzone są bezpośrednio przez uczestników sporu. Jest to sposób, od którego należy rozpocząć proces regulowania sporów z tego względu, że trony powinny się posługiwać możliwością kompromisu, dojścia do porozumienia. Jeżeli państwa takie ...

Wykład - Rozbrojenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

Rozbrojenie - pojęcie, umowy dotyczące rozbrojenia Rozbrojenie - zmniejszenie potencjału wojskowego aż do całkowitej jego likwidacji np. zmniejszanie liczebności armii, zniszczenie pewnych rodzajów broni itp. Od rozbrojenia w ścisłym znaczeniu należy odróżnić ograniczenie zbrojeń, w szczególności ...

Wykład - Rozwój nauki prawa międzynarodowego w XV- XVIII w.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Rozwój nauki prawa międzynarodowego w XV-XVII w. Czasy nowożytne XVI - XVIII w. 1555 r. - kongres augsburski, narodziny międzynarodowej ochrony praw człowieka, wolność religii quius regio, eius religio Kształtuje się reguła, że państwa powinny mieć równy status. 1648 r. - kongres westfalski, pokoje...

Wykład - Sekretarz Generalny i Sekretariat ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

Sekretarz Generalny i Sekretariat ONZ Sekretariat Generalny ONZ jest typowym organem administracyjnym kierowanym przez Sekretarza Generalnego ONZ. Sekretarz Generalny ONZ jest najwyższym funkcjonariuszem ONZ. Jego wyboru dokonuje Zgro...

Wykład - Siedziba i budżet ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

Siedziba i budżet ONZ * Siedziba. W grudniu 1945 Senat i Kongres USA wystosowały propozycję, aby siedziba ONZ mieściła się w Nowym Jorku, co zostało przez organizację zaakceptowane. Budynek siedziby głównej otwarto 9 stycznia 1951 roku na terenach podarowanych ONZ przez Johna Rockefellera, gdzie mi...

Wykład - Skład społeczności międzynarodowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Skład społeczności międzynarodowej oraz rozwój prawa międzynarodowego i jego nauki w XVIII w. 1713 r. - traktat w Utrechcie - podział posiadłości hiszpańskich pomiędzy Burbonów i Habsburgów, dla zachowania równowagi politycznej ...

Wykład - Społeczność międzynarodowa i rozwój prawa międzynarodowego w ...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

Społeczność międzynarodowa i rozwój prawa międzynarodowego w średniowieczu. Okres wczesnego średniowiecza nie był sprzyjający dla rozwoju prawa międzynarodowego - na gruzach cesarstwa rzymskiego zapanował chaos, a nowo powstałe ...

Wykład - społeczność starożytna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Charakterystyka społeczności międzynarodowej i źródeł prawa międzynarodowego w starożytności. Już w starożytności w formacji niewolniczej powstawały pierwsze formy i zwyczaje dotyczące stosunków między państwami. Były one jes...

Wykład - Sposoby wyrażenia zgody na związanie traktatem

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

Sposoby wyrażenia zgody na związanie traktatem. Sposoby wyrażenia zgody w trybie: a) prostym (przez podpisanie lub wymianę dokumentów tworzących tekst traktatu) b) złożonym: 1. Ratyfikacja (akt głowy państwa) 2. Zatwierdzenie (dokonuje rząd, szef rządu, premier) 3. Przyjęcie traktatu 4. Przyst...

Wykład - Stałe sądownictwo międzynarodowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Stałe sądownictwo międzynarodowe. Stałe sądownictwo międzynarodowe (sądownictwo sensu stricto). Rozstrzygany jest spór w sposób wiążący pomiędzy podmiotami ...