Dr hab. Anna Łabno

note /search

Europejski trybunał sprawiedliwości - EBC

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku
  • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1974

1. EBC – posiada osobowość prawną; jest niezależny; jest bankiem emisyjnym dla obszaru Unii Gospodarczej i Walutowej 2. Czuwa nad zgodnością działania centralnych banków krajowych z postanowieniami Traktatu. 3. Jest kierowniczym bankiem w systemie ESBC 1. Art.. 5 TUE – każda instytucja dzi...