Dr hab. Anna Kucaba-Piętal

note /search

Badanie układów mostkowych stałoprądowych - ćwiczenie.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Metrologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2758

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/6  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   ...

Błędy i niepewności pomiarowe - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Metrologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1918

Wykład III Wykład II Błędy i niepewności pomiarowe I Eugeniusz Szeregij, Krzysztof Kucab 1 Plan wykładu - o błędzie pomiarowym; - przedział niepewności pomiarowej; - błąd systematyczny; 2 - błąd przypadkowy; - model deterministyczny; - mo...

Błędy i niepewności pomiarowe - wykład 4

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Metrologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1736

Wykład IV Wykład I Błędy i niepewności pomiarowe II Eugeniusz Szeregij, Krzysztof Kucab 1 Plan wykładu - model losowy; - rozkład Gaussa; - odchylenie standardowe; 2 - odchylenie standardowe; - rozkład normalny; - oszacowanie niepewności pom...

Badanie zmian stanów skupienia - ćwiczenia.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Metrologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

    UR – nowoczesność i przyszłość regionu  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego      Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów  s. 1/4  Biuro Projektu: budynek A1, pokój 024, tel. + 48 17 872 11 84  www.nipr.univ.rzeszow.pl,   ...