Dr hab. Anna Kostur

note /search

Kalkulacja kosztów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2093

Kalkulacja kosztów - rachunek nośników, rachunek kalkulacyjny. Kalkulacja kosztów to rachunek pieniężny składników przychodów i kosztów; odzwierciedla racjonalność Racjonalne działanie: Cel przy minimalnych nakładach, kosztach ( k (koszty) / w (cel, wynik) ) Założone nakłady, maksymalny wynik (w/k...

Klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1687

Klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów : Naturalna postać zużywanych zasobów (proste elementy procesu pracy): Koszty rodzajowe Sfery działalności : Koszty zakupu Koszty produkcji Koszty sprzedaży Koszty zarządzania Rodzaj działalności : Koszty działalności operacyjnej Koszty działaln...

Koszty -rozwinięcie pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1631

Koszty - pojęcie (Definicja kosztów) : Koszt alternatywny danego wariantu decyzyjnego obejmuje korzyści innego (ych) wariant (ów) Koszt ekonomiczny całkowity obejmuje koszty explicite (jawne) i koszt implicite (ukryte) Koszty ekonomiczne obejmują koszty księgowe i koszt alternatywny Koszt jawny to ...

Metody rozliczenia -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1932

METODY ROZLICZENIA Metody rozliczania świadczeń wydziałów pomocniczych : Rozliczenie wg stawek rzeczywistych : Brak świadczeń wzajemnych Przynajmniej jeden wydział nie odbiera świadczeń wzajemnych Wszystkie wydziały świadczą sobie nawzajem usługi (uproszczone metody, układ równań) Rozliczenie wg...

Pojęcie bliskoznaczne kosztów -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

Pojęcie bliskoznaczne kosztów : Straty - bezekwiwalentne zmniejszenie się składników majątkowych Nakłady : Ilościowe zużycie czynników produkcji Dotyczą zużytych zasobów i powstania zobowiązań w kontekście przedsiębiorstwa, jednostki samodzielnie bilansującej, koszt przeciwstawiamy przychodom ze...

Rozliczanie kosztów wydziałów pomocniczych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1799

Rozliczanie kosztów wydziałów pomocniczych. Wydziały pomocnicze funkcjonują w przedsiębiorstwach z przeznaczeniem do obsługi zasadniczego procesu jednostki. Zazwyczaj efektem ich działalności są jednorodne produkty i koszty zebrane na tych kontach (wydziałów pomocniczych) są przerzucane na odbiorcó...

Rozliczenie kosztów wydziałowych metodą stawki planowej kosztu maszyno...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2443

Rozliczenie kosztów wydziałowych metodą stawki planowej kosztu maszynogodziny : Stawka planowana maszynogodziny dla trzech stanowisk wydziałów wynosi I - 100 II - 400 III - 200 W wydziale wytwarzane są wyroby a i b, które przechodzą w procesie produkcyjnym przez dwa stanowiska. Wyrób a przez s...

Specyfika kosztów wydziałowych -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1162

Specyfika kosztów wydziałowych. Koszty wydziałów produkcji podstawowej : Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Koszty ruchu maszyn i urządzeń : Amortyzacja maszyn i urządzeń produkcyjnych Materiały technologiczne i na potrzeby ruchu Paliwo technologiczne i na potrzeby ruchu Energia na potrzeby r...

Rachunek kosztów -opracowanie spraw organizacyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1792

SPRAWY ORGANIZACYJNE Rachunek kosztów - zakres tematyczny : Istota kosztów i pojęcia bliskoznaczne Klasyfikacja kosztów Modele rachunku kosztów Systemy ewidencji kosztów (modele uproszczone i wynik finansowy) - nie będzie tego Rozliczanie kosztów - etapy, procedury Kalkulacja kosztów Nowocze...

Transformacja kosztów w systematycznym rachunku- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 924

Transformacja kosztów w systematycznym rachunku. Etapy transformacji kosztów (I-IV) : Związane są z przejściem od kosztów rodzajowych do podatków a następnie określeniem kosztów kształtujących wynik. Nie wszystkie koszty rodzajowe mogą ...