Dr hab Andrzej Słaboń

note /search

Socjologia - wykłady - Superkultura

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 3780

W. Mrawskiego, koncepcja D. Bella, pojęcie Kultury, definicja superkultury, teorie podstmodernizacyjne, postmodernizm, socjologia życia codziennego, sposoby dekonstrukcji. (…) … samorealizacyjnych - wybieranie zasad religii które nam pa...

Socjologia Notatki

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Socjologia
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4620

1. Socjologia jako dyscyplina naukowa. Powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny. Przedmiot badań socjologicznych. Subdyscypliny socjologii. Relacje między socjologią a innymi dziedzinami humanistyki. Główne nurty teoretyczne w socjologii: holizm – indywidualizm metodologiczny; nomotetyzm – idio...