Dr hab. Andrzej Powałowski - strona 2

note /search

Nadzór państwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. NADZÓR PAŃSTWA cel: ochrona interesów ubezpieczonych, ubezpieczających i zapobieganie stanowi niewypłacalności → ustawa o nadzorze ubezp. i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych è KNU...

Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. Nadzór nad przedsiębiorstwem państwowym (nadzór założycielski) podejmowanie jednostronnych działań o char. prewencyjnym/korygującym wobec podmiotów org. podporządkowanych organowi nadzorującemu, wyposażonych jednakże w określony zakres samodzielnych kompe...

Niezależne organy regulacyjne

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1834

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. NIEZALEŻNE ORGANY REGULACYJNE to centralne organy adm. , których szefowie nie wchodzą do RM , a typowe cechy to: znaczny stopień niezależności od rządu : kadencyjność; czasem w drodze konkursu; ograniczone możliwości odwołania; sprawujący nadzór premier...

Organy przedsiębiorstwa państwowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. Organy przedsiębiorstwa państwowego dyrektor PP → zarządza i re­prezentuje je na zew .; kompetencje określone zarówno ogólnie (domniemanie kometencji; podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność) oraz szczegółowo (opracowanie statutu, u...

Pośrednictwo ubezpieczeniowe - Broker

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE ustawa o pośrednictwie ubezp. → wykonywanie czynności faktycznych lub prawnych zw. z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezp. dokonywane tylko przez brokerów ubezp. lub agentów ubezp. (

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

Powa_owski. Notatka składa się z 10 stron. Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej I. Uwagi wstępne podstawowa regulacja prawna → ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 r. → swoista konstytucja działalności gospodarczej; II. Przedmiot ustawy przedmiotem jej regul...

Podstawowe metody prywatyzacji

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1127

Powa_owski. Notatka składa się z 7 stron. Podstawowe metody prywatyzacji def. z ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji: prywatyzacja pośrednia → zbywanie należących do SP akcji (udziałów) w spółkach ; niezależnie od podstawy prawnej powstania tych spółek, w tym powstałych w wyniku komercjalizacj...

Polski cukier

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. Polski Cukier (właściwie: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna, w skrócie: KSC Polski Cukier S.A.) to powstałe w 2002 roku konsorcjum cukrowni z siedzibą w Toruniu. Spółka należy do Skarbu Państwa i ...

Prywatyzacja przedsiębiorstw publicznych

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PUBLICZNYCH Uwagi ogólne proces przekształceń własnościo­wych , prowadząc do zmiany właściciela majątku państwowego, przybrał postać : prywatyzacji - odpłatne (zasada) zbycie składników majątku państwowego innym podmiotom prawa...

Przedsiębiosrswta państwowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Powa_owski. Notatka składa się z 3 stron. PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE Uwagi ogólne PP to przedsiębiorca mający os. pr i należy do kat. P. publ. → zmiana koncepcji z traktowania PP jako elementu struktury org. państwa na miejsce wyk. dział. gosp.; podstawy prawne gł. to: ustawa o PP, ustawa o sam. ...