Dr hab. Andrzej Gaca - strona 9

Polska przedrozbiorowa - duchowieństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: prawo kościelne, prowincja kościelna,klasztory, benedyktyni, przywileje jakie dostał Kościół, organizacja Kościoła....

Mieszczaństwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 595

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: mieszczaństwo, początki, prawo magdeburskie, rady miejskie, wójt, ludność miasta, patrycjat miejski, prawne podstawy lokacji....

Monarchia stanowa - chłopi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: prawa polityczne, chłopstwo, przywilej budziński, status warcki z 1423 r, folwark szlachecki....

Mieszczaństwo - okres monarchii stanowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: stan mieszczański, okres monarchii stanowej, przywileje ziemskie, sejmy walne, konfederacje, pozycja stanu mieszczańskiego....

System wojskowy i skarbowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: system wojskowy, system skarbowy, pospolite ruszenie, wojska zaciężne, pobór, szos....

Monarchia stanowa - zarząd państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: kanclerz, zadania władzy państwowej, podkanclerzy, przywileje królewskie, podskarbi koronny i nadworny, marszałek koronny....

RP szlachecka - organizacja wojska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: organizacja wojska, wojsko kwarciane, kwarta, komput, wojsko stałe, rozkład

Sądy miejskie i dominalne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: sądy rady miejskiej, sądy ławy miejskiej, sąd wyższy prawa niemieckiego, kanclerz, sąd dominalny....

RP szlachecka - sądy szlacheckie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: sądy ziemskie, prawo wieczności, sądy grodzkie, księgi sądów, księga grodzka, akta publiczne....

RP szlachecka - sejm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 644

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: izba poselska, instrukcje, izba senatorska, sejm ordynaryjny, sąd nadzwyczajny, jednomyślność, liberum veto, konstytucja nihil novi....