Dr hab. Andrzej Gaca - strona 4

Monarchia stanowa - sądy lokalne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: sądy kasztelańskie, sąd wojewody, sądy ziemskie, sąd oprawcy - justycjariusza, sąd grodzki (starościński), sąd wiecowy....

RP szlachecka - sejmiki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rządy sejmikowe, sejmiki przedsejmowe, sejmiki generalne, sejmiki relacyjne, sejmiki elekcyjne, sejmiki kapturowe,

RP szlachecka - szlachta

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: nobilitacja, instytucja indygenatu, scartabellat, magnaci, szlachta średnia, drobna szlachta, szlachta zagrodowa,

Polska przedrozbiorowa - zarząd państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: komens, kanclerz, wojewoda, skarbnik, urzednik ziemski, kasztelan, opol, prowincje....

Rada królewska i sejmy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rada królewska, sejm walny, sejmiki ziemskie, lauda, konfederacje....

Monarchia stanowa - sąd królewski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: sąd królewski, sąd nadworny, sąd komisarski, sądy sejmowe, statuty Kazimierza Wielkiego....

Rzeczypospolita szlachecka - chłopi

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: folwarki, prawo wychodu, władza dominalna, pańszczyzna, chłopskie prawo do ziemi,

Duchowieństwo i problemy religijne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: interrex, podstawa materialna kościoła katolickiego, kościół prawosławny, unia brzeska, apostazja....

RP szlachecka - konfederacje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: rokosz, konfederacja generalna, generalność, konfederacja walna rada, sejm z 1717r, konfederacje wojskowe....

RP szlachecka - mieszczanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: jurdyki, libertacje, leges sumptuatiae, organizacja władz miejskich, grupy królewskie, grupy prywatne....