Dr hab. Alina Lipińska-Słota

note /search

Wykład - syllabus z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1218

Wykład 1 Sprawy organizacyjne: Literatura: „Transport międzynarodowy” Pod red. Szczepaniaka „Transport międzynarodowy” Janusz Meider „Transport i spedycja w handlu zagranicznym” Pod red. Szczepaniaka „Transport i spedycja w handlu zagraniczn...

Wykład - definicja kontraktu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1897

Wykład 2 Kontrakt - umowa kupna-sprzedaży zawarta pomiędzy kontrahentem krajowym i zagranicznym. Kontrakt jednodokumentowy - jeżeli jest w formie 1 dokumentu, (ale w 2 egzemplarzach), precyzyjniejszy, strony bez zastrzeżeń są podpisane Kontrakt wielodokumentowy - jeżeli jest większa ilość dokumen...

Wykład - Dokumenty ubezpieczeniowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1309

Wykład 4 Dokumenty ubezpieczeniowe - polisa ubezpieczeniowa Jednorazowa (pojedyncza) - ubezpieczenie towaru na konkretną transakcje, na określony okres czasu Generalna - uwzględnia większą ilość towarów, należy wyszczególnić: Jakie towary W jakich relacjach W jakim okresie czasu Na jakich war...

Wykład - Rozwiązania prawne w poszczególnych gałęziach transportu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1953

Wykład 5 Rozwiązania prawne w poszczególnych gałęziach transportu. Prawo międzynarodowe nie ma czegoś takiego, zawsze uregulowania prawne można zaliczyć albo do prawa karnego albo do prawa cywilnego. Uregulowania w transporcie kolejowym: Konwencja Berneńska 1890 - była wielokrotnie zmieniana i o...

Wykład - Uregulowania w transporcie lotniczym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1204

Wykład 6 Uregulowania w transporcie lotniczym: Konwencja Warszawska - 1929 roku - najważniejszy akt prawny, dotyczy praw i obowiązków stron umowy o przerób, odpowiedzialności za niedopatrzenia, treści dokumentów przewozowych, jurysdykc...

Wykład - Korytarze transportowe Europa-Azja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2177

Wykład 7 Korytarze transportowe Europa-Azja. Globalizacja: Cecha charakterystyczne współczesnej gospodarski, jest proces globalizacji. Zarysowują się tendencje traktowania całego świata jako jednego rynku, na którym działa przedsiębiorstwo. Pojęciem globalizacja określa się bardzo złożone i znac...

Wykład - Magistrale kolejowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1036

Wykład 8 Magistrale kolejowe: Północna - od Moskwy dochodzi aż do Władywostoku Środkowa - łączy się z III korytarzem, który dochodzi do Kijowa a z stamtąd można dotrzeć do Taszkientu Południowa - pozwala wyjść z regionów morza czarnego przez Taszkient Xsian aż do Chin Wytyczone wcześniej koryta...

Wykład - Przejścia graniczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1085

Wykład 9 Przejścia graniczne: Ponadto władze Federacji Rosyjskiej i Rosyjskich Dróg Kolejowych S.A. realizują szereg przedsięwzięć, mających na celu zwiększenie przewozów tranzytowych w korytarzach Europa - Azja. Prowadzone są prace m...

Wykład - Korytarze transportowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 399
Wyświetleń: 2156

Wykład 10 Korytarze transportowe - c.d. Korytarze światowe: W koncepcji korytarzy uwzględniono fakt istnienia transkontynentalnych magistrali kolejowych: północno - euroazjatyckiej (Kadyks - Paryż - Berlin - Warszawa - Moskwa - Omsk - Władywostok), południowo - euroazjatyckiej (Kadyks - Paryż -...

Wykład - Przeprawa promowa Ust-Ługa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Transport miedzynarodowy
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665

Wykład 11 Przeprawa promowa Ust-Ługa - Bałtijsk- Sassnitz: Alternatywne połączenia c.d.: Konkurencyjną dla Polski trasą tranzytową jest również południowy, równoleżnikowy korytarz transportowy, w którym łącznikiem między wschodem a zachodem Europy są Węgry. Magistrala kolejowa Lwów - Budapeszt - ...