Dr hab. Agnieszka Wałęga - strona 8

"Studentki Uniwesytety Jagiellońskiego w latach 1849-1939"-opracowanie...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1092

Urszula Perkowska STUDENTKI UNIWERSYTETU JAGIELOŃSKIEGO W LATACH 1894-1939 Organizacja i rozwój studiów kobiecych w latach 1894-1939. Trzy pierwsze studentki: Jadwiga Sikorska, Stanisława Dowgiałło, Janina Kosmowska. Na dość późne w stosunku do uczelni zachodnioeuropejskich udostępnienie panią st...

"Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowiw 1918-1946" - opracowanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Jan Draus UNIWERSYTET JANA KAZIMIERZA WE LWOWIW 1918-1946 1. W dwudziestoleciu międzywojennym: - król Jan Kazimierz 20 stycznia 1661 wywyższył istniejące od 1608 r lwowskie Kolegium Jezuickie do rangi Uniwersytetu. Tak poczęty UL wraz z wyryłam w 1817 Zakładem Narodowym im. Ossolińskich oraz - w 18...

Program pedagogiczny pozytywizmu warszawskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2275

Program pedagogiczny pozytywizmu warszawskiego Zadaniem wychowania jest rozwinięcie do najwyższego natężenia wszystkich przyrodzonych sił człowieka i przygotowanie go do działalności w różnych warunkach życiowych. Szczegółowe cele wychowania: w kierunku fizycznym - kształcenie ciała przez wyrabian...

Adolf Tomasz Dygasiński - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

ADOLF TOMASZ DYGASIŃSKI (1839-1902) Polski powieściopisarz, nowelista, publicysta, pedagog , tłumacz, jeden z głównych przedstawicieli naturalizmu w literaturze polskiej . Czasem nazywany Piewcą Ponidzia. Jego ojcem był Jan Dygasiński, dworski oficjalista. Pochodząc z biednej rodziny często cierpi...

Aleksander Henryk Świętochowski - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

ALEKSANDER HENRYK ŚWIĘTOCHOWSKI (1849-1936 albo 38) Polski pisarz, filozof, historyk, aforysta , krytyk i publicysta polityczny . Jeden z najwybitniejszych twórców polskiego pozytywizmu. Jego pseudonim to: Władysław Okoński, Poseł Prawdy , O. Remus, Oremus, Liber, Gezyasz, Nauczyciel . Studia na W...

Aniela Szycówna - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3395

ANIELA SZYCÓWNA (1869-1921) Rozwijała kierunek badań pedagogicznych zapoczątkowanych przez Dawida. Była jego najbliższą współpracownicą. Autorka „ Rozwoju pojęciowego dziecka w okresie lat 5-12 ”. Główne jej rozważania dotyczą wychowania w młodszym wieku szkolnym i w tym kierunku szły jej badani...

August Cieszkowski - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1225

AUGUST CIESZKOWSKI Największe ożywienie tak w zakresie teorii, jak i praktyki pedagogicznej w Wielkopolsce, przypada na drugą połowę lat czterdziestych i wiąże się wyraźnie z okresem Wiosny Ludów . Godne szczególnej uwagi są inicjatywy ...

Bolesław Prus - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2009

BOLESŁAW PRUS (1847-1912) Właściwie to Aleksander Głowacki herbu Prus . Polski pisarz i publicysta okresu pozytywizmu , współtwórca polskiego realizmu. Odegrał przełomową rolę w unowocześnieniu powieści polskiej: pierwsza polska powieść nat...

Celestyn Freinet - referat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 952

Celestyn Freinet Celestyn Freinet urodził się 15 października 1896 roku we francuskiej wiosce Gars, w ubogiej rodzinie chłopskiej. Wykazywał zainteresowania naukami przyrodniczymi. Znalazło to później odzwierciedlenie w jego teoriach pedagogicznych. Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia w ...

Ellen Key - referat.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 980
Wyświetleń: 1883

Ellen Key żyła na przełomie XIX i XX wieku. Urodziła się w Szwecji. W jej domu rodzinnym panowała surowa atmosfera, a sprawy edukacji traktowano bardzo zasadniczo. W rodzinie dominował strach, relacje z rodzicami były sztuczne i fałszywe. Mimo takiego dzieciństwa pisarkę z domem łączyły silne więzy...