Dr hab. Agnieszka Wałęga - strona 7

Reforma szkół głównych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

4. Reforma szkół głównych Myśl przygotowania nauczycieli do nowych szkół pojawiła się kilkakrotnie na sesjach edukacyjnych w pierwszych latach działalności Komisji. Z konkretną propozycją w sprawie kadr nauczycielskich wystąpiła Akademia Krakowska, która w odpowiedzi na Uniwersał Komisji przysłała ...

Podjęcie hasła oświaty dla ludu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

5. Podjęcie hasła oświaty dla ludu W rozwoju akcji oświaty dla ludu można wyróżnić kilka faz. Pierwsza - to okres walki z kościołem o główną rolę w dziedzinie wychowania oraz o włączenie szkółek parafialnych w organizację szkolnictwa narodowego. Druga faza - to obrona praw chłopa do oświaty przed a...

Wysiłki rozwiązania sprawy edukacji dziewcząt

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

6. Wysiłki rozwiązania sprawy edukacji dziewcząt W wieku XVII i XVIII wychowaniem dziewcząt zajmował się dom, dając córkom niemal wyłącznie wychowanie praktyczne; zajmowały się nim również klasztory żeńskie, wreszcie dwory magnackie bądź coraz częściej pojawiające się pensje prywatne po miastach, z...

Walka o język narodowy w szkole

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

7. Walka o język narodowy w szkole Język ojczysty, traktowany dotychczas w najlepszym wypadku jako pomocniczy przy nauczaniu łaciny, wszedł w nową fazę swoich dziejów w Polsce z chwilą wprowadzenia go po raz pierwszy w formie urzędowej do w...

O nowe oblicze szkoły

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798

8. O nowe oblicze szkoły Duże zainteresowanie a zarazem niepokój konserwatywnych kół społeczeństwa wywołała wysuwana przez KEN świecka koncepcja wychowania moralnego . Awangardowym przedmiotem nauczania w tym zakresie była we wszystkich szkołach nauka moralna , nazwana później nauką obyczajową. Ost...

"Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagielońskim" - opracowanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 714

Andrzej Kazimierz Banach MŁODZIEZ CHŁOPSKA NA UNIWERSYTECIE JAGIELOŃSKIM W LATACH 1860/61-1917/18 Już w drugiej połowie XIX w. fakt przynależności do wyższych warstw społecznych nie gwarantował wyłącznie powodzenia w życiu zawodowym. Pojawił się bardzo ważny wymóg, który stał się z czasem sprzyjają...

"Jubileusze Uniwersytety Jagielloskiego"-opracowanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 546

URSZULA PERKOWSKA - „JUBILEUSZE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKI E GO” 1 . Podstawy fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego Powstanie Akademii Krakowskiej było wynikiem dalekosiężnej polityki króla Kazimierza Wielkiego związanej z przebudową i utrwaleniem podstaw państwa polskiego. Inspiracją do wszczęcia...

"Jubileusze Uniwesytety Jagiellońskiego" - opracowanie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

URSZULA PERKOWSKA - „JUBILEUSZE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKI E GO” 1 . Podstawy fundacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego Powstanie Akademii Krakowskiej było wynikiem dalekosiężnej polityki króla Kazimierza Wielkiego związanej z przebudową i utrwaleniem podstaw państwa polskiego. Inspiracją do wszczęcia...

"Studencji Uniwersytety Jagiellońskiego" - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 665

URSZULA PERKOWSKA - „STUDENCI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO W LATACH 1945 - 1948/49” 1. Organizacja studiów na UJ w latach 1945 - 1949 UJ wyszedł z wojny mocno osłabiony. Ponad pięcioletnia grabieżcza działalność okupanta niemieckiego doprowadziła do dewastacji zakładów naukowych. UJ poniósł również...