Dr hab. Agnieszka Wałęga - strona 6

Wytyczne organizacji i działalności organów oświaty i kultury w okręgu...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

WYTYCZNE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW OŚWIATY I KULTURY W OKRĘGU I. ORGANIZACJA: Powołuje się: 1) Okręgowe kierownictwo O.iK. (okręgowy kierownik i okręgowe biura); 2) powiatowe komisje (w każdym powiecie); 3) gminne komisje (w każdej gminie). Okręgowy kierownik jest osobiście odpowiedzialny ...

Wytyczne dla autorów prac programowych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

PROGRAMY I PODRĘCZNIKI 1. Wytyczne dla autorów prac programowych: Narada oświatowa Polskiej Partii Robotniczej w dniu 30 października 1948 wskazała Ministerstwu Oświaty kierunki działań zmierzających do upolitycznienia treści nauczania i d...

Oświata powojenna - odbudowa szkolnictwa.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 931

Odbudowa szkolnictwa: Po przesunięciu linii frontu niemal natychmiast wszędzie tam, gdzie zachowały się nienaruszone budynki i znalazła się grupa nauczycieli, wznowiono naukę według zasad organizacyjnych i programów obowiązujących przed wojną. Istotnie znaczenie dla odbudowy szkolnictwa miało uzna...

Oświata powojenna- wychowanie w małej stabilizacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Wychowanie w małej stabilizacji. Zmiany często nazywane „odwilżą” nastąpiły dopiero w 1956 po śmierci Bieruta i po czerwcowym powstaniu robotników poznańskich. Ograniczenie terroru, pewne pozory praworządności, większa swoboda prasy, rezygnacja z s...

Oświata powojenna- konfrontacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

Konfrontacja : Objęcie władzy przez Edwarda Gierka. W styczniu 1971 powołano komitet ekspertów, złożony z profesorów, cieszących się zaufaniem władz, którego zadaniem miała być ocena sytuacji polskiej oświaty oraz sformułowanie propozycji na przyszłość. Nie czekając na raport ekspertów, Ministerstw...

Edukacja w czasie okupacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050

ZAJĘCIA XIII - Oświata w okresie okupacji. Polityka oświatowa okupanta hitlerowskiego na terenie Polski: 1. Szkolnictwo powszechne i średnie ogólnokształcące: Najazd Niemiec na Polskę spowodował, że szkoły we wrześniu nie zostały otwarte. Masowe otwieranie szkół nastąpiło dopiero po kampanii wrześn...

O wychowaniu dzieci w wieku szkolnym - tekst źródłowy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

J ę drzej Ś niadecki O wychowaniu dzieci w wieku szkolnym - tekst ź ród ł owy - dzie ł o „ O fizycznym wychowaniu dzieci powsta ł o w 1805 roku, ukaza ł o si ę w Dzienniku Wile ń skim; poszerzone w 1822 roku i ponownie wydane w 1840 roku Ś niadecki nie uwa ż a ł swojej rozprawy za dzie ł o naukowe....

Jan Władysław Dawid - wiadomosci.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 742
Wyświetleń: 2548

JAN WŁADYSŁAW DAWID (1859-1914) polski pedagog, psycholog i tłumacz; ur. się 26 czerwca 1859 r. w Lublinie; wychował się w patriotycznej rodzinie o wysokiej kulturze intelektualnej i moralnej; studiował prawo na Uniwersytecie Warsza...

Komisja Edukacji Narodowej - Fizjokratyzm

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1232

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ 1. Powstanie i zadania Komisji Głęboki wstrząs wywołany w całym narodzie przez pierwszy rozbiór Polski wzmógł głównie wśród postępowych magn...

Zarys działalności Komisji Edukacji Narodowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 203
Wyświetleń: 889

2. Zarys działalności Komisji Edukacji Narodowej Chcąc dać obraz pracy i osiągnięć KEN w ciągu dwudziestu lat jej trwania (1773 - 1794) , trzeba uwzględnić różnorodność czynników, które przyspieszały lub opóźniały jej pracę. Okres ten, stojący w obliczu startu idei rewolucyjnej i jej rozkwitu, jeże...