Dr hab. Agnieszka Wałęga - strona 5

Wpływ idei europejskiego oświecenia na pedagogikę polską.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 791
Wyświetleń: 2674

ZAJĘCIA 4- WPŁYW IDEI EUROPEJSKIEGO OŚWIECENIA NA PEDAGOGIKĘ POLSKĄ Kultura i szkolnictwo w czasach saskich. Pomorskie szkoły luterańskie. Kolegium teatynów w Warszawie. Szkoła rycerska Stanisława Leszczyńskiego w Luneville. Korpus Kadetów. Kultura i szkolnictwo w czasach saskich. Sytuacja w państw...

Nowe prądy w niemieckiej pedagogice XIX wieku.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 763
Wyświetleń: 1575

ZAJĘCIA 6- NOWE PRĄDY W NIEMIECKIEJ PEDAGOGICE XIX WIEKU: DIESTERWEG I FROEBEL Życie i działalność A. Diesterwego i F. Froebla. Fredrich Adolf Wilhelm Diesterweg (1790-1866) Niemiecki pedagog mieszczański i działacz oświatowy. Ukończył szkołę łacińską w Siegen. Studiował matematykę i fizykę w Herbo...

Oświata i myśl pedagogiczna po upadku Państwa Polskiego.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2982

ZAJĘCIA 7- OŚWIATA I MYŚL PEDAGOGICZNA PO UPADKU PAŃSTWA POLSKIEGO Na terenach zaboru pruskiego (germanizacja a Śląsku, Liceum Warszawskie). Rosja (poglądy pedagogiczne Jędrzeja Śniadeckiego, działalność Czackiego i Kołłątaja- Liceum Krzemienieckie). Szkolnictwo w Księstwie Warszawskim i Królestwie...

Koncepcje "nowego wychowania".

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 3094

ZAJĘCIA 10- KONCEPCJE „NOWEGO WYCHOWANIA” Ellen Key, John Dewey, szkoły pracy Georgea Kerschensteinera, plan daltoński Heleny Parkhurst, Maria Montessori, Celestyn Freinet. Rozwój nauk pedagogicznych w Polsce( H.Rowid, Helena Radlińska, M...

Oświata w okresie II Rzeczypospolitej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2247

ZAJĘCIA 11- OŚWIATA W OKRESIE II RZECZYPOSPOLITEJ Sytuacja oświaty i szkolnictwa w Polsce przed reformą jędrzejewiczowską Główne założenia reformy dla wszystkich szczebli szkolnictwa Realizacja reformy, jej konsekwencje społeczne i oświatowe Ad2. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości oczekiw...

Oświata w okresie okupacji.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1099

ZAJĘCIA 12- OŚWIATA W OKRESIE OKUPACJI Polityka oświata okupanta hitlerowskiego. Ziemie włączone do Generalnej Guberni. Tajne nauczanie i tajne organizacje. Losy szkolnictwa wyższego w okresie okupacji. Polityka oświatowa okupanta hitlerowskiego Szkolnictwo powszechne i średnie ogólnokształcące Naj...

Instrukcja organizacyjna w sprawie pracy oświatowo-wychowawczej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

INSTRUKCJA ORGANIZACYJNA W SPRAWIE PRACY OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ W OKRĘGACH, POWIATACH I MIASTACH WYDZIELONYCH I. OKRĘGOWY KIEROWNIK OŚWIATY I WYCHOWANIA: Na czele Okręgowej Organizacji Oświaty i Wychowania stoi Okręgowy Kierownik O.iW., mianowany przez władzę centralną i odpowiedzialny przed nią za...

Oświata w okresie okupacji - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

ZAJĘCIA XIII - OŚWIATA W OKRESIE OKUPACJI Losy szkolnictwa wyższego w okresie okupacji W pierwszych tygodniach okupacji Niemcy, podobnie jak w stosunku do szkolnictwa średniego, nie wypowiedzieli się w sposób zdecydowany w sprawie polskich uczelni. W tej sytuacji niektóre uczelnie zaczęły wznawiać ...

Odezwa Zarządu Głównego ZNP do nauczycielstwa (lato 1942).

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

ODEZWA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZNP DO NAUCZYCIELSTWA (lato 1942) Zadania, które stoją przed nauczycielstwem w bieżącym roku szkolnym można ująć w następujących punktach: 1. Praca szkoły powszechnej: Każde dziecko polskie poza szkołą, to niepowetowana strata dla narodu i przyszłego państwa. Nauczyciel powi...

Oświata w Polsce po II Wojnie Światowej - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1036

ZAJĘCIA 13- OŚWIATA W POLSCE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ Koncepcje reformy szkolnej. Zjazd Łódzki. Losy reformy szkolnej proklamowanej na Zjeździe Łódzkim. Programy i podręczniki. Organizacje młodzieżowe. Koncepcje reformy szkolnej, Zjazd Łódzki 1945 Reforma miała: udostępnić naukę na wszystkich szczeb...