Dr hab. Agnieszka Wałęga - strona 4

Polityka oświatowa okupanta hitlerowskiego na terenie Polski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

ZAJĘCIA XI - Oświata w okresie okupacji. I Polityka oświatowa okupanta hitlerowskiego na terenie Polski: 1. Szkolnictwo powszechne i średnie ogólnokształcące: Najazd Niemiec na Polskę spowodował, że szkoły we wrześniu nie zostały otwarte. Masowe otwieranie szkół nastąpiło dopiero po kampanii wrześn...

Oświata w okresie okupacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

ZAJĘCIA XI - OŚWIATA W OKRESIE OKUPACJI (Z MATERIAŁÓW DO ĆWICZEŃ): Jest to instrukcja Departamentu Oświaty i Kultury Rządu Polskiego na Kraj będącego tajnym Ministerstwem Oświaty. Instrukcja pochodzi z 1940 roku. INSTRUKCJA ORGANIZACYJNA W SPRAWIE PRACY OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZEJ W OKR Ę GACH, POWIATAC...

Polska wobec wyzwań XX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

ZAJĘCIA XII - Polska wobec wyzwań XX wieku. 1. Odbudowa szkolnictwa: Po przesunięciu linii frontu niemal natychmiast wszędzie tam, gdzie zachowały się nienaruszone budynki i znalazła się grupa nauczycieli, wznowiono naukę według zasad organizacyjnych i programów obowiązujących przed wojną. Istotnie...

Oświata w Polsce po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 987

ZAJĘCIA XII - OŚWIATA W POLSCE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ 1. Koncepcja reformy szkolnej, Zjazd Łódzki (1945) : Wstępny projekt reformy przedstawiono w zarysach na siódmej sesji Krajowej Rady Narodowej, w dniu 4 maja 1945. W expose premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego znalazła się zapowiedź rychłego opra...

Wychowanie w wiekach średnich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 819
Wyświetleń: 1813

STANISŁAW KOT „HISTORIA WYCHOWANIA, T. 1” - WYCHOWANIE W WIEKACH ŚRE D NICH I WYCHOWANIE WE WCZESNYM ŚREDNIOWIECZU: Z końcem V w. rozpadło się ostatecznie cesarstwo rzymskie na Zachodzie. Zubożenie miast i miasteczek spowodowało gwałtowny zanik szkół. Jakiś czas przechowywały rodziny tu i ówdzie ro...

Mysliciele o wychowaniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1575

ZAJĘCIA X - JAN WŁADYSŁAW DAWID (Z MYŚLICIELI O WYCHOWANIU): Przez całe swoje życie był związany z nauczycielskim zawodem. Przyszedł na świat w rodzinie nauczyciela, sam uprawiał przez długie lata działalność nauczycielską, swoją twórczością naukową i publicystyczną służył nauczycielstwu, tuż przed...

Oświata na terenach zaboru pruskiego i rosyjskiego po 1830 roku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1239

ZAJĘCIA VII - OŚWIATA NA TERENACH ZABORU PRUSKIEGO I ROSYJSKIEGO PO 1830 ROKU -TEKSTY ŹRÓDŁOWE WOŁOSZYN: STANISŁAW STASZIC O EDUKACJI PUBLICZNEJ Zamieszczony fragment Instytucji, czyli ustanowy edukacji publicznej. Pochodzą z ostatniego rozdziału zamykającego Ród ludzki . W końcowych rozdziałach te...

John Locke

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1162
Wyświetleń: 2835

JONH LOCKE : Domagał się w Listach o tolerancji całkowitej wolności sumienia i występował ostro przeciw wszelkim próbom narzucania siłą jakichkolwiek poglądów czy wierzeń religijnych. Myśli o wychowaniu - Wiedza oderwana od życia, wpajana chłopcom przy pomocy kija i metody pamięciowej, jest potrze...

Wychowanie i kształcenie w wiekach średnich.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1225

ZAJĘCIA I - WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE W WIEKACH ŚREDNICH Pierwotne chrześcijaństwo wobec szkoły i oświaty Szkolnictwo świeckie i kościelne Karol Wielki na polu oświaty Stanowość wychowania Teoria pedagogiczna, scholastyka, 7 sztuk wyzwolonych Z końcem V w. rozpadło się ostatecznie cesarstwo rzymskie...

Europejska i Polska myśl pedagogiczna doby.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2569

ZAJĘCIA 2- EUROPEJSKA I POLSKA MYŚL PEDAGOGICZNA DOBY OŚWIECENIA Przedstawiciele europejskiej myśli pedagogicznej: Tomasz Morus, Erazm z Rotterdamu. Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu: