Dr hab. Agnieszka Wałęga - strona 3

Protokół z otwarcia towarzystwa do ksiąg elementarnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 91
Wyświetleń: 721

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA TOWARZYSTWA DO KSIĄG ELEMENTARNYCH 7 marca 1775 w Bibliotece Publicznej Załuskich odbyła się pierwsza sesja ustanowionego przez Komisję Edukacji Narodowej Towarzystwa do ksiąg elementarnych, w obecności wyzna...

Oświata na terenach zaboru rosyjskiego i pruskiego po 1830 roku.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1134

ZAJĘCIA VII - Oświata na terenach zaboru rosyjskiego i pruskiego po 1830 roku. ZABÓR ROSYJSKI OŚWIATA I SZKOLNICTWO W KRÓLESTWIE POLSKIM PO UADKU POWSTANIA LISTOPADOWEGO: Po upadku powstania listopadowego Mikołaj I zastosował wobec Królestwa Polskiego szereg represji. W całym kraju wprowadzono okup...

Zabór pruski

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 595
Wyświetleń: 2142

ZABÓR PRUSKI 1. Dążenia Germanizacyjne na Śląsku: 1763 przyłączenie Śląska do Prus. 1763 ustawa szkolna General-Schul-Reglement (obowiązek szkolny (po raz pierwszy) dla wszystkich dzieci 6-13 lat; koszty budowy szkół i ich utrzymanie na...

Pedagogika pozytywizmu warszawskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1771

ZAJĘCIA VIII - PEDAGOGIKA POZYTYWIZMU WARSZAWSKIEGO: Z rozszerzaniem się nauczania elementarnego i tendencjami do upowszechniania oświaty związany był żywy ruch pedagogiczny końca XIX i początków XX wieku. Twórcami jego byli najwybitniejsi pedagogowie, w których dziełach ścierały się prądy i tenden...

Program pedagogiczny pozytywizmu warszawskiego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1540

ZAJĘCIA VIII - Teksty źródłowe S. Wołoszyn PROGRAM PEDAGOGICZNY POZYTYWIZMU WARSZAWSKIEGO Ilustracja tego programu może być rozprawa A. Świętochowskiego Nowe drogi , zamieszczona w „Przeglądzie Tygodniowym” z roku 1874. NOWE DROGI „PRZEGLĄD TYGODNIOWY ” Zas ady i cele Pedagogika przeważnie zajmuje...

Pedagogika pozytywizmu warszawskiego - R. WROCZYŃSKI

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2457

ZAJĘCIA VIII - PEDAGOGIKA POZYTYWIZMU WARSZAWSKIEGO - R. WROCZYŃSKI ( DZIEJE OŚWIATY POLSKIEJ 1795 - 1945) : Postulaty pozytywistów warszawskich, by wychowanie przesycić zasadami „trzeźwości” i „utylitaryzmu” zyskały pewien rezonans społeczny, co znalazło wyraz w próbach nowego ukierunkowania teori...

Koncepcje "nowego wychowania"

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2331

ZAJĘCIA IX - KONCEPCJE „NOWEGO WYCHOWANIA” Henryk Rowid (1877-1944) - poświęcił swoje wywody teoretyczne szkole powszechnej. Formułując swoją koncepcję nowej szkoły, zwrócił przede wszystkim uwagę na moment twórczości jako cel i środek procesu wychowania. - Zadania szkoły upatrywał w wychowaniu cz...

Reforma oświaty Janusza Jędrzejewicza

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1519

ZAJĘCIA X - REFORMA OŚWIATY JANUSZA JĘDRZEJEWICZA Z 11.03.1932 ROKU 1. Rozwój szkolnictwa w latach 1918 - 1932 : W nocy z 6 na 7 listopada 1918 powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele. Rząd lubelski wydał Manifest, w którym zapowiedział realizację ...

Realizacja ustawy Jędrzejowiczowskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1071

SZKOLNICTWO W LATACH 1933-1939 - REALIZACJA USTAWY JĘDRZEJOWICZOWSKIEJ: 1. Kryzys szkolnictwa powszechnego. w końcu 1929 zapanował na świecie kryzys gospodarczy . Polska jako kraj o zacofanej ekonomice i przeludnionej wsi, odczuwała skutki tego kryzysu dużo ostrzej i znacznie dłużej niż inne kraje ...

Losy szkolnictwa wyższego w okresie okupacji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

ZAJĘCIA XI - OŚWIATA W OKRESIE OKUPACJI Losy szkolnictwa wyższego w okresie okupacji W pierwszych tygodniach okupacji Niemcy, podobnie jak w stosunku do szkolnictwa średniego, nie wypowiedzieli się w sposób zdecydowany w sprawie polskich uczelni. W tej sytuacji niektóre uczelnie zaczęły wznawiać pr...