Dr hab. Agnieszka Wałęga - strona 2

Stanisław Staszic o edukacji publicznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Stanisław Staszic o edukacji publicznej - tekst źródłowy Edukacja publiczna dzieli się na dwie części: - wychowanie - w rodzinach - oświecenie - w publicznych szkołach Przedmiotem wychowania jest zachowanie i umocnienie zdrowia, ukształtowanie ciała, nadanie dobrych obyczajów, praktycznej religi...

Historia wychowania - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 2856
Wyświetleń: 4998

7. Szkoła i nauczyciel w ujęciu Kwintyliana Marek Fabiusz Kwintylian był przede wszystkim stanowczym zwolennikiem wychowania publicznego. Przyznawał nauczaniu domowemu pewne zalety, które stwarzały większą możliwość uwzględniania  indywidualnych cech dziecka oraz ochronę przed złymi wpływami otocze...

O doniosłości wychowania szkolnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 826
Wyświetleń: 1834

SZYMON MARYCJUSZ Z PILZNA O DONIOSŁOŚCI WYCHOWANIA SZKOLNEGO - jest autorem pierwszego drukowanego w Polsce oryginalnego i wartościowego traktatu pedagogicznego poświęconego szkołom. W swoim traktacie O szkołach czyli akademiach ksiąg dwoje szeroko rozwija pogląd o pożytku i doniosłości wychowania ...

Zabór austriacki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2261

WYCHOWANIE I SZKOLNICTWO W ZABORZE AUSTRIACKIM NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX w. Większość nauczycieli austriackich szkół elementarnych tego okresu potrafiła zaledwie pisać i czytać, nie mając pojęcia o metodach nauczania. Niewiele więc mogła z...

Wychowanie i kształcenie w wiekach średnich

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1197

ZAJĘCIA I - WYCHOWANIE I KSZTAŁCENIE W WIEKACH ŚREDNICH Pierwotne chrześc ijaństwo wobec szkoły i oświaty Szkolnictwo świeckie i kościelne Karol Wielki na polu oświaty Stanowość wychowania Teoria pedagogiczna, scholastyka, 7 sztuk wyzwolonych Z końcem V w. rozpadło się ostatecznie cesarstwo rzymski...

Historia wychowania - zagadnienia na egzamin

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1736

ZAJĘCIA I - TEKSTY ŹRÓDŁOWE (S. WOŁOSZYN): Karol Wielki wobec oświaty i kultury (z Reinharda Życie Karola Wielkiego ces a rza ) : Dzieci swoje kazał tak wychować, żeby zarówno synowie, jak i córki najpierw ćwiczono w sztukach wyzwolonych. Pot...

Mysliciele o wychowaniu - Erazm z Roterdamu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1309

MYŚLICIELE O WYCHOWANIU TOM I (O DRODZENIE ) ERAZM Z ROTERDAMU: 1. Ż ycie i twórczość: - syn księdza, który uwiódł córkę lekarza - zasłynął najpierw jako Desiderius Erasmus Rotterdamu; desiderare - kochać pragnąć - tworzył wyłącznie po łacinie, która była w jego czasach językiem elitarnym - chci...

Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 3591

ZAJĘCIE2. Przedstawiciele polskiej myśli pedagogicznej doby Renesansu: MIKOŁAJ REJ Krótkie rozprawy ,Zwierciadło (krytyka szkoły polskiej XVI w.), Żywot człowieka poczciwego (1567) - rozsądne praktyczne uwagi co do uwzględnienia charakteru dziecka, skromności w ubiorze i pokarmach, oduczania gaduls...

Europejska myśl pedagogiczna w dobie odrodzenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 791
Wyświetleń: 1540

ZAJĘCIA 2 - EUROPEJSKA MYŚL PEDAGOGICZNA W DOBIE ODRODZENIA TEKSTY ŹRÓDŁOWE WOŁOSZYN Erazm z Rotterdamu o nauce i wychowaniu Erazm z Rotterdamu - jeden z najwybitniejszych myślicieli humanizmu; był nie tylko autorem pism i podręczników pedagogicznych, ale też pisarzem, który szczególnie chłostał i...

Komisja Edukacji Narodowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2177

ZAJĘCIA V - KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ 1. Powstanie i zadania Komisji Głęboki wstrząs wywołany w całym narodzie przez pierwszy rozbiór Polski wzmógł głównie wśród postępowych magnatów, zbliżonych do Stanisława Augusta Poniatowsk...