Dr hab. Agnieszka Izdebska

note /search

Ingarden - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1085

INGARDEN -Analiza wiersza „Stepy Akermańskie”- z jednej strony mamy kolejne jego czesci, a z drugiej widimy współwystępowanie wielu warstw. Sa to dwa wymiary. - samodzielny składnik dziela to zdanie. Zawiera ono niesamodzielne slowa, kt...

Filologia po XVIII wieku - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Filologia po XVIII wieku W drugiej połowie XVIII wieku zaczynają następować poważne zmiany w podejściu do dzieła literackiego. Kiełkują nowe kierunku badań literackich (historyczny, pozytywistyczny, psychologiczny). W tym czasie filologowie pr...

Jacobson, funkcje języka i mowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 945
Wyświetleń: 5978

JACOBSON Poetyka - czesc lingwistyki. Kontekt literacki i kulturowy to ujecie odpowiedniego jezyka i stylu językowego. Językoznawstwo - nauka pomocnicza poetyki. Subkodem mogą być fragmenty stylistycznie nawiazaujace do innych epok. Ekwiwalencja - cos skrajnie podobne lub rozne. Może dotyczyc p...

Metafora i inne figury mowy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071

Metafora i inne figury mowy Dobrzańska Metafora jako dewiacja znaczeniowa-naruszenie zasad odpowiednosci slow i rzeczy-była już widoczna w antycznym rozumieniu tropu Kwintylian - przypisywanie określeń przedmotu ożywionego przedmiotom nieozywio...

New Criticism - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1260

New Criticism New Criticism to nurt w teorii literatury, który powstał w Anglii przed I wojną światową. W latach 20. pojawia się w USA. Poglądy zwolenników tego nurtu wiążą się z tzw. rewolucją artystyczną; często pojawiają się odwołania...

O poznawaniu dzieła literackiego - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1351

O poznawaniu dzieła literackiego (Roman Ingarden i jego teoria poznawania dzieła literackiego) Cel Ingardena: stworzyć ogólny schemat poznawania dzieł literackiego, a następnie wyodrębnić odmiany dzieła literackiego i stworzyć założenia upraszczające Jak należy poznawać dzieło literackie? POZNAW...

Opowieść i narracja - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 168
Wyświetleń: 889

OPOWIEŚĆ I NARRACJA Omówienie problemu na podstawie pracy kanadyjskich badaczy l'Univers du roman Arystoteles wyróżnia cztery cechy wspólne dla tragedii (dramatu) i epopei (epiki): fabuła (opowiadanie) postaci styl myśl (zamysł, przesłanie) Największe znaczenie przypisuje on pierwszemu eleme...

Podstawowe pojęcia z poetyki - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2184

Poetyka Haiku - gatunek japońskiej poezji powstaly w XVIIw. Sklada się z 3 wersow o sylabach 5,7,5.Mistrzem był Matsuo Basho z XVIIw. Zwykle utwor zakończony pointa, dowcipny.Teraz dop niej nawiązują Grochowiak, Krynicki. Dzis może być traktowane jako kontrpropozycja dla kultury nowoczesnej przez s...

Postrstrukturalizm - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 182
Wyświetleń: 777

POSTSTRUKTURALIZM Nazwa zbiorcza nurtów w badaniach literackich powstałych z krytycznego przewartościowania strukturalizmu, a nawet jego odrzucenia. Nurty te mają niewiele cech wspólnych: Odniesienie do strukturalizmu Sprzeciw wobec naukowości i formalizacji w badaniach literackich Niechęć do ca...

Rodzaje wierszy - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1876

Wiersze: Wiersz średniowieczny - wiersz intonacyjno - zdaniowy - wersy roznej długości - rozne typy rymowania - uporządkowany układ akcentow - izosylabizm - taka sama liczba sylab w każdym wersie („Żale Matki Boskiej pod krzyzem”) - układ rytmiczny sluzy tematowi - element zaskoczenia Wiersz ...