Dr hab. Adam Wielomski

note /search

Centralne planowanie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fundusze europejskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

21.11.2012 FUNDUSZE NIEJAKO PRZYPOMINAJĄ CENTRALNE PLANOWANIE. Czasem członkowie Komisji oceniającej, mogą się bardzo różnić w ocenach. Oceniają indywidualnie. Wtedy powołuje się kolejną osobę, żeby napisała trzecią opinię. I z tych 3 wybiera się duże najbardziej zbieżne i podobne. Losuje się trze...

Instytucje - Dyrektywa 1083/2006

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fundusze europejskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1099

19.10.2012 Dyrektywa 1083/2006 Art. 57  Trwałość operacji. Jest ograniczony czas i profil działania, których nie można przekroczyć. Wymóg trwałości jest zawarty w konkursie. Ale w ogóle nie musi go być.  System zarządzania i kontroli. Kryterium legalności, kryterium gospodarności. Kontrola jest...

Pojęcia na podstawie artykułów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fundusze europejskie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Art. 1. Ustawy o polityce rozwoju nie stosuje się wtedy, kiedy program jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejski Fundusz Rybacki Art. 2; Art. 3 polityka rozwoju → zespół wzajemnie powiązan...

Program Operacyjny - "Kapitał Ludzki" - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fundusze strukturalne Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY, MAZOWIA - tam można szukać konkursu PROGRAM OPERACYJNY ,,KAPITAŁ LUDZKI"  Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie  Wzór harmonogramu płatności  Wzór wniosku o płatność (wypełniamy go po wygranej)  Wytwarzanie korekt finansowych  Oświadczenie. Kwalifikowaln...

Wytyczne wspólnoty - omówienie i charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fundusze europejskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

12.10.2012 1. Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności: są one ustalane przez Komisję Europejską. Publikuje się je w Dzienniku Urzędowym UE. SPÓJNOŚĆ - zanikanie różnic między obszarami. Różnice społecznych i gospodarczych. 2. Narodowe strategiczne ramy odniesienia Fundusze obejmują 17% doch...

Fundusze UE - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fundusze europejskie
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2205

Fundusze UE, 10.01.2012 Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju Aktualna dokumentacja konkursowa - program kapitał ludzki etapy oceniania wniosku o dofinansowanie. Słowniczek ustawy prowadzeniu polityki rozwoju, organy zaangażowane w proces programowania, konkurs - przepisy dotyczące konkursy np. śr...

Zagadnienia - pozyskiwanie funduszy z UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

POZYSKIWANIE FUNDUSZY Z UE ARTYKUŁ 2 - DEFINICJE PROGRAM OPERACYJNY - ad. Notatka OŚ PRIORYTETOWA - jeden z priorytetów strategii zawarty w programie operacyjnym, obejmuje grupę powiązanych ze sobą operacji posiadających określone mierzalne cele OPERACJA - projekt lub grupa projektów wybranych p...

Kryteria wyboru projektów w ramach po Kapitał Ludzki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Fundusze inwestycyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

26.10.2012 www.funduszeeuropejskie.gov.pl - zawsze aktualne dokumenty Mazowiecka jednostka wdrożenia programów unijnych - www.mazowia.eu www.parp.gov.pl www.mazowsze.pl KONKURS Ustawa o prowadzeniu polityki rozwoju PROJEKTY:  Indywidualne  Systemowe  Wyłonione w trybie konkursu Konkurs za...