Dr hab. Adam Szafrański

note /search

Gospodarka w Konstytucji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: konstytucja gospodarcza, społeczna gospodarka rynkowa, solidarność, wolność gospodarcza, ograniczenie działaln...

Przedsiębiorca w polskich ustawach

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: działalność gospodarcza, przedsiębiorstwo, przedsiębiorca prawo publiczne, gmina...

Reglamentacja w gospodarce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: koncesja, zezwolenia, działalność regulowana, licencja, decyzja uznaniowa ...

Przedsiębiorcy zagraniczni

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: osoba zagraniczna, przedstawicielstwo, umowa międzynarodowa, działalność gospodarcza, prawo gospodarcze, przedsiębiorca ...

Gospodarka komunalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: gospodarka komunalna, zadania własne, działalność gospodarcza, użyteczność publiczna, ceny, opłaty, zadania zlecone, gmina...

Ochrona konkurencji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: konkurencja, urząd ochrony konkurencji i konsumenta, prezes UOKiK, Komisja Europejska, prawo europejskie, prawo gospodarczej...

Komercjalizacja i prywatyzacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 462

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: komercjalizacja, prywatyzacja, złote weto, państwowa osoba prawna, zarząd publicznoprawny,państwo ...

Samorząd i kontrola

 • Uniwersytet Warszawski
 • Publiczne prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: samorząd zawodowy, kontrola, kontroler, zamorzą gospodarczy, prawo gospodarcze, zrzeszenia ...