Dr hab. Adam Matkowski

note /search

Egzamin z botaniki farmaceutycznej- vademecum

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 1778
Wyświetleń: 2751

Opracowanie składa się z 152 stron. Informacje zawarte w notatce to: procaryota, eucaryota, chlorobionta – rośliny zielone, rośliny lądowe – embryophyta, bryophyta – mszaki, rośliny naczyniowe, rośliny nasienne- spermatophyta, ginkgophyta, magnoliowe, piperales, monocotyledones, rośliny dwuliści...

Dwuliścienne w pigułce

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2478

doc. Notatka zawiera m.in. takie informacje, jak: rząd ranunculales rodzina, rodzina menispermaceae, rodzina  berberidaceae, rodzina: papaveraceae, fumariaceae – dymnicowate, rząd: santales – sandałowce, rodzina: loranthaceae – gązewnikowate, rząd: cucurbitales, rząd: fabales, rząd: malphigiales...

Kambium, felogen i ksylem

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Botanika
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3339

KAMBIUM I FELOGEN I KAMBIUM CHARAKTERYSTYKA KAMBIUM merystem boczny wytwarzający wtórne tkanki waskularne wytwarzanie drewna i łyka związane jest z podziałami peryklinalnymi komórek kambialnych, co prowadzi do ułożenia komórek w rzędy promieniowe w każdym rzędzie istnieje zawsze jedna komórka , z ...

Epiderma i kolenchyma

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Botanika
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1918

Oprócz tekstu zawierają również ilustracje i tabele. W notatce poruszone zostały, m.in. następujące tematy: budowa epidermy, charakterystyka kutykuli, szparki - budowa i mechanizm działania, epiderma wielowarstwowa, epiderma wielokrotna, mary...

Grzyby

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  • Biologia
Pobrań: 1043
Wyświetleń: 3094

jpg. Notatka zawiera m.in. takie informacje, jak: techniki preparowane, sporządzanie i podział preparatów, barwienie preparatów, podział systemu grzybów, budowa grzybów, rozmnażanie grzybów, zatrucia grzybami, rysunki mikroskopowe. Notatka pozwoli na uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy z ...