Dr Grzegorz Wiszniowski

note /search

Elementy krajobrazu - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2884

Architektura krajobrazu to młoda specjalizacja w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Powstała w wieku XIX. Zajmuje się tworzeniem teoretycznych i praktycznyc...

Kompozycja ogrodu - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1554

PODSTAWOWE POJĘCIA FORMA (STYL) OGRODU - jeżeli nie była podyktowana funkcja dzieła (np. tereny sportowe, ogrody dla osób niepełnosprawnych), miała być czystym, najlepiej abstrakcyjnym wytworem umysłu artysty, stąd wydawało się, że forma, kształt dzieła, są rzeczami trudnymi do uchwycenia STYLIZAC...

Komunikacja-scalnie kompozycji - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1141

KOMUNIKACJA- SCALENIE KOMPOZYCJI Drogi ogrodowe dzieli się na podstawie rodzaju przewidywanego gruntu, rodzaju konstrukcji, użytych materiałów itp. W obrębie terenów zielni drogi dzieli się najczęściej na docelowe spacerowe. Drogi docelowe- buduje się w celu uzyskania możliwie najkrótszego połączen...

Rośliny w ogrodzie - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

ROŚLINY W OGRODZIE roślina jest podstawową budowlą w ogrodzie DRZEWA- wysoka roślina, wykształcony przewodnik (pędy zdrewniałe) elementy pionowe ogrodu- pełnią różne funkcje m.in. osłona przed wiatrem, użytkowa-owoce, zabawowa-domek na drzewie. efekt indywidualny-soliter roślina długowieczna !...

Rodzaje dokumentacji projektowej normy i akty prawne

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3549

RODZAJE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - NORMY I AKTY PRAWNE ZWIĄZANEETAP I - PROJEKT KONCEPCYJNYPrzedstawia ostateczne rozmieszczenie i rozmiary wszystkich wnętrz-części składowych ogrodu takich jak: elementy wodne, trawniki, pow. krzew, ścieżek,

Opracowanie pytań - kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2674

POJĘCIA Architektura krajobrazu: 1. Młoda specjalizacja w ramach dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka. Powstała pod koniec XIX wieku. Zajmuje się tworzeniem teoretycznych i praktycznych podstaw metod kształtowania krajobrazu. 2. Działalność projektowa w zakresie urządzania i pielęgnacji,...

Antropopresja przemysłowa i rolnicza - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

ANTROPOPRESJA PRZEMYSŁOWA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 1760 - 1830 całokształt przemian technicznych, ekonomicznych oraz społecznych związanych z powstawaniem przemysłu fabrycznego i nowoczesnej cywilizacji przemysłowej. Najwcześniej, ok. 1760-1830, rewolucja przemysłowa dokonała się w Anglii. Wśród wiel...

Gospodarka przestrzenna-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1757

Gospodarka przestrzenna jest to gospodarowanie przestrzenią w przestrzeni, tzn. wykorzystywanie komponentów środowiska przyrodniczego, osiedlanie się ludności w przestrzeni oraz organizowanie się ludności i prowadzenie wszelkiej dzi...

Kierunki zagospodarowania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Kierunki zagospodarowania - wskazuję w jakim kierunku ma zmierzać planowanie i zagospodarowanie na danym terenie. Art. 9 - 13. Stadium uwarunkowań jest obowiązkowe dla każdej gminy. Stadium opracowuje się tylko dla całej gminy. Natomiast miejscowy plan zagospodarowania fragmentu mogą być sporządzo...

Plan miejscowy, plan zagospodarowania-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 693

Co sprawdzić w planie miejscowym ? Dla konkretnej działki (po upatrzeniu), należy sprawdzić, czy można na niej budować i jakie jest przeznaczenie okolicznych terenów. Informacje na ten temat można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy to przepis prawa miej...