Dr Grzegorz Sobiecki - strona 2

Wskaźniki w ekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Wskaźniki  Wskaźnik wyraża względną wartość danej zmiennej odniesioną do jej wartości w okresie podstawowym (bazowym)  Czyli żeby go policzyć potrzebujemy:  Jakąś zmienną mierzoną (np. PKB)  Dane za różne okresy lub różne kraje/regiony  Okres /kraj bazowy (np. rok bazowy, kraj bazowy) ...

Założenia w modelach

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Założenie metodologiczne Ceteris paribus  Model „pracuje” tylko w obrębie przyjętych założeń.  Najważniejszym założeniem ogólnym jest: ceteris paribus.  Ceteris paribus = „wszystko inne takie samo” (łac.) lub „przy pozostałych waru...

Mikroekonomia - Strategie gier

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 875

[1] Strategia dominująca = strategia, w której najlepsza strategia gracza nie zależy od strategii wybranej przez innych graczy Przypadek „dylematu więźnia”  Dwaj podejrzani A i B są przesłuchiwani w areszcie, osobno - jeden nie w...

Mikroekonomia - wykład 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 973

Ekonomia. Gospodarka. Możliwości gospodarki. MIKROEKONOMIA - OGÓLNY PLAN Racjonalność ekonomiczna. Ekonomia jako nauka. Metodologia. Ekonomia: geneza, przedmiot, podziały, pojęcia, założenia, narzędzia. Gospodarka. Krzywa możliwości produkcyjnych gospodarki. Rynek. Popyt. Podaż. Mechanizm ryn...

Globalizacja - Bitcoin - 1

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Jedna z pierwszych implementacji konceptu „kryptowaluty” • Cyfrowa (wirtualna), eksperymentalna waluta stworzona w 2009r. przez Satoshi'ego Nakamoto (postać nieaktywna, możliwy pseudonim); szczegóły techniczne opisane przez niego w artykule • Bitmoneta jest technicznie elektronicznym, indywidu...

Globalizacja - wirtualne waluty

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Globalizacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

Agenda 1. Pytania badawcze, cel, metoda, teza 2. Wprowadzenie: gospodarka bitmonet 3. Badanie Idealny pieniądz (synteza) Waluty świata Bitcoin a pieniądz (analiza) Podsumowanie 4. Wnioski: Przyszłość BTC? Cel badania, pytania • Cel o Weryfikacja sensu i możliwości istnienia globalnych, ...

Makroekonomia - aktywność państwa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Mechanizmy rynkowe nie są w pełni efektywne i nie są w stanie zabezpieczyć zaspokojenia wszystkich potrzeb człowieka i społeczeństwa jako całości = potrzeba podmiotu (instytucji w skali narodowej), który by rozwiązywał te problemy Funkcje państwa  Zewnętrzna (utrzymywanie stosunków międzyna...

Bank centralny Polski - ustawa

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (stan prawny na dzień 30 grudnia 2010 r.), http://www.nbp.pl/akty_prawne/ustawa_o_nbp/ustawa_o_nbp.pdf Art. 3. 1. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodar...

Makroekonomia - pojęcie bezrobocia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 749

Sposoby ograniczenia bezrobocia (1)  Ekonomiści klasyczni: bezrobocie jest wyłącznie dobrowolne, więc trzeba przywrócić giętkość płac przez ograniczenie roli związków zawodowych i deregulację rynku pracy (np. ograniczyć płace minimalne)  Ekonomiści keynesowscy: płace i ceny nominalne są szty...

Makroekonomia - pojęcie deflacji

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Deflacja a inflacja (1)  Mechanizm długoterminowej wysokiej inflacji  Produkcja i konsumpcja: producenci widząc ogólny wzrost cen (rosnące koszty np. surowców) dla zachowania zyskowności podnoszą co jakiś czas ceny, z tego powodu (z innych n...