Dr Grzegorz Rządkowski

note /search

żebra poprzeczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4956

Żebra poprzeczne Żebra podporowe Zastosowano podatne żebra podporowe dwustronne z blachy o Przyjęto z każdej strony żebra część współpracującą środnika o szerokości Pole powierzchni współpracującej:

Belka stropowa - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3815

BELKA STROPOWA (POZ OBL. A-2) 1.1. Dane do projektowania Strop - WPS (schemat belek stropowych - rys 1.1a, układ warstw - rys 1.1b) wymiary stropu a=15m, b=6m, c=4m Wstępnie przyjęto belkę stropową IPE 240 Gatunek stali: S235 (N/mm2 ) Własności materiałowe stali: E=210 000 MPa(N/mm2 ) - współczyn...

Blachownica - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 7490

BLACHOWNICA (POZ. OBL. B-1) 3.1. Przyjęcie wymiarów blachownicy Z warunku momentów Wstępnie przyjęto dwuteownik stalowy spawany IKS 1200-7 o Wpl=7756cm3 Za obciążenie stałe blachownicy przyjmuję obciążenie skupione od reakcji belek stropowych ...

Podciąg - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 238
Wyświetleń: 3542

Podciąg (POZ OBL. A-3) 1.1. Dane do projektowania Obciążenie - reakcje z belek stropowych (Poz. Obl. A-2) + ciężar własny Przyjęto belkę podciągu IPE 300 Gatunek stali: S235 (N/mm2 ) Własności materiałowe stali: E=210 000 MPa(N/mm2 ) - współczyn...

Słup - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3374

Słup 4.1. Dane do wymiarowania - słup o wysokości : L=8000mm - słup wykonany z dwóch dwuteowników IPE 200 - słup obciążony osiową siłą ściskającą - reakcją z blachownicy - charakterystyki geometryczne przekroju: ho=300mm, h=200mm , b= 100mm, tw=5,6mm, tf=8,5mm, r=12mm, Ich,y1=1940x10­­4mm4, Ic...

Dźwigary pełnościenne, belki ażurowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3780

Dźwigary pełnościenne Belki to elementy typu prętowego ( L≥10h - zapewnia to w przybliżeniu liniowy rozkład naprężeń ), obciążone prostopadle do osi (najlepiej obciążyć w płaszczyźnie największej sztywności), pracują głównie na zginanie. np. blachownice, belki

Słupy ściskane osiowo i kratownice - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 875
Wyświetleń: 4830

Słupy ściskane osiowo Słupy to elementy prętowe ściskane1, przekazujące obciążenia z elementów poprzecznych na fundament. Ściskanie osiowe ma miejsce wtedy, gdy wypadkowa obciążenia działa w środku ciężkości przekroju. W polskiej normie PN90/B-03200 stosowano pewne uproszczenia do obliczeń:  ...

Wiaty, hale i sieci trakcyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Konstrukcje metalowe
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2611

Wiaty i hale Halą nazywamy budynek budowlany bez podziału na kondygnacje (w przeciwnym wypadku będzie to budynek szkieletowy) jedno- lub wielonawowy. Obiekty do 30-40m klasyfikuje się jako wąskie (są przeważnie jednonawowe). Elementy hali (Rysunek 1 – na następnej stronie):  Układ poprzeczny:...