Dr Grzegorz Maciejewski

note /search

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 2310

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie Prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski Wykład 1 Dyplomacja i jej funkcje. Termin dyplomacja wywodzi sie od greckiego wyrazu diploma, oznaczającego arkusz złożony na pol, na którym wypis...

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 728
Wyświetleń: 1141

Ubiory w życiu oficjalnym: * ubiór zależy od charakteru okoliczności, jej rangi protokolarnej i pory dnia. * brak wzmianki o stroju wskazuje, ze obowiązywać bedzie ubranie wizytowe. * z dwojga złego znacznie lepiej znalesc sie w ubraniu wizytowym wśród innych gości w smokingach, niz. zjawić sie w...

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 756
Wyświetleń: 1638

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie Prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski Wykład 5 Przyjmowanie delegacji. Delegacje oficjalne. Maja duże znaczenie polityczne i gospodarcze w stosunkach bilateralnych i wielostronnych. T...

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 581
Wyświetleń: 994

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie Prof. UE dr hab. Grzegorz Maciejewski Wykład 7 Orzeczenie ETS z 14 maja 1998r. Art.7 dyrektywy powinien być interpretowany w ten sposób, ze obejmuje także sytuacje, w której

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1218

Prawa strona - lewa strona. Preferowana jest strona prawa. Chorągwie gości wywiesza sie po prawej stronie chorągwi gospodarzy!!! Po prawej stronie gospodarzy znajdują sie miejsca honorowe podczas śniadań i obiadów. Przy zasiadaniu do stołu konferencyjnego po prawej stronie przewodniczącego deleg...

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesie- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1001

W działalności dyplomatyczno-biznesowej głównym zadaniem przyjęć jest umożliwienie i pogłębienie kontaktów z dyplomatami, ludźmi biznesu, przedstawicielami władz i innych instytucji, uzyskanie od nich opinii o aktualnych sprawach politycznych, ekonomicznych, kulturalnych, przedyskutowanie problemó...

Protokół dyplomatyczny i etykieta w biznesieykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Protokół dyplomatyczny
Pobrań: 553
Wyświetleń: 770

Co jest tematem pisma? Dopóki sami nie mamy jasności, czego chcemy sie dowiedzieć lub co chcemy zakomunikować adresatowi, dopóty tez istnieje mała szansa, ze adresat zrozumie jasno, o co chodzi. przed rozpoczęciem pisania pisma zastanowić sie czego bedzie dotyczył - co bedzie jego właściwym temate...