Dr Grzegorz Koksanowicz

note /search

Prawo wyznaniowe UMCS - Państwo świeckie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 4543

Reżim prawny związków wyznaniowych Prawo polskie przewiduje dla związków wyznaniowych odrębny reżim prawny inny niż np. w przypadku stowarzyszeń. Reżimowi temu podlegają grupy, które uregulowały swoją działalność jako związki wyznaniowe. Dokonuje się tego poprzez wpis do rejestru kościołów i inny...

Zasady ustroju politycznego

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 2779
Wyświetleń: 10080

ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO Dr Grzegorz Koksanowicz Dr Sławomir Patyra wyk. 1 Egzamin-test Konstytucja 2 kwietnia 1997r. „Polskie Prawo Konstytucyjne” pod red. Wiesława Szydło ZASADY USTROJU POLITYCZNEGO PAŃSTWA Zasada suwerenności (zasada zasad) Suwerenność - niezależność, samodzielność, zdolność...

Prawo wyznaniowe - wykłady

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Religia
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4585

Poruszono w niej m.in. następujące zagadnienia: związek wyznaniowy - definicja, reżim prawny związków wyznaniowych, definicja sekty, prawo wyznaniowe (świeckie) w systemie prawa polskiego (państwowego). A także m.in.: cechy państwa świeckiego, system separacji czystej (amerykański model państwa świ...

Prawo wyznaniowe - wykłady - Sekty

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4179

...Po pojęciem związku wyznaniowego w prawie polskim rozumieć należy wspólnotę religijną założoną w celu wyznawania i szerzenia wiary religijnej, posiadającą własny ustrój, doktrynę i obrzędy kultowe. Jest to definicja zbudowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 17.05.1989 r. „o gwarancjach wolno...

Prawo wyznaniowe

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Religia
Pobrań: 847
Wyświetleń: 8890

wyznaniowych, teoria skuteczności prawa, teoria natury statutowej norm prawa wewnętrznego związków wyznaniowych, teoria recepcji prawa wewnętrznego związków wyznaniowych przez prawo świeckie, wolność sumienia i religii, światopogląd, koncepcje rozumienia instytucji prawnej wolności sumienia i wyzn...