Dr Grzegorz Gołębiowski

note /search

Analiza finansowa-wykłady termin 2

  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Test 3 1. W metodzie indukcji: a) wychodzi si ę od ogólnego sformu ł owania problemu badawczego w uj ę syntetycznym i ciu stopniowo przechodzi si ę do szczegó ł ów, b) rozpoczyna si ę analiz ę od zjawisk szczegó ł owych i stopniowo przechodzi si ę do uogólnie ń w postaci wniosków, c) doko...