Dr Grzegorz Głód

Metodyka biznes planu i wniosków unijnych- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Głód
 • Metodyka biznes planu i wniosków unijnych
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2142

Metodyka biznes planu i wniosków unijnych dr Grzegorz Głód Wykład 1 Wyklad 1 Metodyka biznessplanu wyklad 1, 13.10.2008 dr Grzegorz Głód, konsultacje poniedzialek przed wykladem od 8.30, srody od 10.30 do 11.30 w sali 411B, grzegorzglod@wp.pl Tresc przedmiotu: 1. istota biznes planu, biznes plan ja...

Metodyka biznes planu i wniosków unijnych- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Głód
 • Metodyka biznes planu i wniosków unijnych
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1169

Wykład 2 Przedsiębiorstwo musi skutecznie przeciwstawiać się presji konkurencyjności innych przedsiębiorstw poprzez stosowanie odpowiednich strategii konkurencji. Trzeba wybrać strategię konkurencji. Przedsiębiorstwo jest systemem otwartym, co wiąże się z tym, że jego funkcjonowanie należy do ist...

Metodyka biznes planu i wniosków unijnych- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Głód
 • Metodyka biznes planu i wniosków unijnych
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1036

Wykład 3 Mapa grup strategicznych: Grupę strategiczną - definiuje się jako zbiór przedsiębiorstw stosujących podobne strategie z punktu widzenia kluczowych zmiennych decyzyjnych Tymi zmiennymi mogą być na przykład specjalizacja, przywództwo technologiczne, pozycja kosztowa, polityka cenowa, jakoś...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Głód
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2100

PYTANIA Z PRZEDMIOTU ORGANIZACJA OCHRONY ZDROWIA Podstawowe akty prawne regulujące ochronę zdrowia w Polsce Zdrowie publiczne Promocja zdrowia Ochrona zdrowia w ujęciu teoretycznym i praktycznym Świadczenia zdrowotne Minister Zdrowia - zadania i nadzór Narodowy Fundusz Zdrowia i jego organy. ...

Wykład - źródła i systemy finansowania ochrony zdrowia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Głód
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2072

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 1 ŹRÓDŁA I SYSTEMY FINANSOWANIA OCHRONY ZDROWIA Usługi zdrowotne - zamiennie stosowane są określenia: usługi medyczne świadczenia zdrowotne Należą do najważniejszych gałęzi usług, ponieważ służą zaspokojeniu jednej z podstawo...

Wykład - Pojęcie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Głód
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1638

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 2 Pojęcie powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych (puz), cele, definicja, zasady i cechy Systemy ochrony zdrowia, w których jedynym lub głównym źródłem zasilania finansowego są składki pochodzące z powszechnego ubezpieczenia zdrowo...

Wykład - Systemy oparte na składkach dobrowolnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Głód
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 3 Systemy oparte na składkach dobrowolnych (fakultatywnych), charakterystycznych dla systemów finansowania opartych na ubezpieczeniach zdrowotnych o charakterze komercyjnym W systemie publicznej opieki zdrowotnej, w którym w cało...

Wykład - mechanizm finansowania świadczeń zdrowotnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Głód
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1904

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 4 MECHANIZMY FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Systemy ochrony zdrowia w poszczególnych krajach cechuje duże zróżnicowanie. Jednak niezależnie od istniejących między nimi różnic, w każdy systemie ochrony zdrowia dąży się do zre...

Wykład - Retrospektywna opłata za wykonaną usługę

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Głód
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2352

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 5 Retrospektywna opłata za wykonaną usługę, Retrospektywna opłata za wykonaną usługę według ceny (tzw. fee fol service). W przypadku tego mechanizmu finansowania jednostkę płatności stanowi pojedyncza usługa zdrowotna, która jes...

Wykład - Definiowanie zdrowia i polityki zdrowotnej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Grzegorz Głód
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1638

Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia dr Grzegorz Głód Wykład 6 Definiowanie zdrowia i polityki zdrowotnej Najczęściej przyjmuje się, że polityka zdrowotna to część (podzakres polityki społecznej) Problemy definicyjne dotyczą ...