Dr Grażyna Storoniak-Palczak - strona 3

Teoria kosztów - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Mikroekonomia dr Grażyna Storoniak-Palczak Podstawy teorii producenta - teoria kosztów Podział kosztów Koszty księgowe (explicite, jawne) - koszty odzwierciedlone w ewidencji księgowej obejmujące zarówno rzeczywiste wydatki pieniężne jak i niepieniężne - amortyzację, Koszty ukryte (implicite) - ...

Współpraca między oferentami - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Współpraca między oferentami Współpraca (czyli inaczej kooperacja) między podmiotami rynkowymi działającym po jednej stronie rynku może odbywać się na różnych płaszczyznach. Po pierwsze możemy mieć do czynienia z kooperacją pionową między przedsiębiorstwami, wówczas gdy współpracują ze sobą przedsi...

Wybór konsumenta - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

Mikroekonomia dr Grażyna Storoniak-Palczak TEORIA RACJONALNEGO WYBORU KONSUMENTA Model decyzji konsumenta opiera się na założeniu, że konsument, przy danym ograniczeniu budżetowym, stara się osiągnąć maksymalny poziom użyteczności. gdzie: p i - cena dobra i ; ( i = 1, 2, ..., n ) ; q i - ilość d...

Wybór optymalnej metody produkcji - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Wybór optymalnej metody produkcji i postęp techniczny w długim okresie czasu 1. Substytucje pracy ludzkiej i kapitału Praca ludzka jest jednym z najważniejszych czynników produkcji. Jej wpływ na efekty produkcyjne jest bardzo duży, często decydujący. Ponad to jest ona specyficznym czynnikiem produ...

Równowaga rynkowa w krótkim okresie czasu - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: funkcja podaży, agregacja funkcji podaży, wpływ zmiany kosztów produkcji, wyznaczanie punktu równowagi rynkowej, stabilność równowagi rynkowej....

Zmiany punktu równowagi - wykład

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 364

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: przesunięcie funkcji podaży i popytu, zmiany kosztów produkcji, punkt równowagi, ceny minimalne, ceny maksymalne....

Konkurencja doskonała - wyklad

 • Politechnika Śląska
 • dr Grażyna Storoniak-Palczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 343

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: prezentacja graficzna, konkurencja doskonała, konkurencja, przychód przedsiębiorstwa, prezentacja analityczna....