Dr Grażyna Storoniak-Palczak

note /search

Czym jest ekonomia - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 987

Mikroekonomia dr Grażyna Storoniak-Palczak Ojcami ekonomii są: Arystoteles i Ksenofont: Oikos - dom Nomos - prawo }Oznaczało zasady prowadzenia gospodarstwa domowego NAUKA - jest to systematyczne przedstawianie rzeczywistości oparte na logicznie i metodologicznie uzasadnionych regułach Wiedza ...

Długookresowa równowaga rynkowa - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

Mikroekonomia dr Grażyna Storoniak-Palczak Długookresowa równowaga rynkowa na rynku danego dobra w warunkach konkurencji doskonałej Przedmiotem rozważań na tym wykładzie będzie analiza przypadku, który pozwoli nam pokazać mechanizm kszt...

Duopol - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 616

Asymetryczny model duopolu von Stackelberga. Model ten wychodzi z krytyki modelu Cournot'a. Zachowuje on wszystkie poprzednie założenia z wyjątkiem tego, że teraz jeden z producentów będzie się zachowywać heteronomicznie (czyli w swojej kalkulacji uwzględnia funkcję reakcji konkurenta, co oznacza, ...

Funkcjonowanie gospodarki narodowej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Mikroekonomia dr Grażyna Storoniak-Palczak Struktura i funkcjonowanie Gospodarki Narodowej. 1. Powstanie, rozwój i ogólna charakterystyka gospodarki budynkowej 2. Podstawowe elementy gospodarki rynkowej 3. Towar 4. Cena 5. Pieniądz 6. Rynek 7. Podstawowe mechanizmy rynku - ich istota i funkc...

Interwencjonizm państwowy - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 539

Mikroekonomia dr Grażyna Storoniak-Palczak INTERWENCJONIZM PAŃSTWOWY Wszystkie kraje świata stoją przed wspólnym problemem ekonomicznym. Problem ten wynika z posiadania niewystarczającej ilości zasobów potrzebnych do zrealizowania wszystkich planów, zamiarów, czy chęci. Występuje ograniczona podaż...

Monopol nabywców - monopson - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Monopol nabywców (monopson). Teoria monopolu nabywcy może być rozwijana analogicznie do teorii monopolu oferenta. Dlatego przedstawimy ją w skrótowej postaci, bazując na wnioskach z teorii monopolu oferenta. Zakładamy teraz, że każdy producent d...

Monopolistyczne różnicowanie ceny - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Monopolistyczne różnicowanie ceny - segmentacja rynku W tym rozumowaniu zmienimy treść tylko jednego założenie, z którego korzystaliśmy analizując sytuację monopolu oferenta. Odchodzimy od uproszczenia, że monopolista nie ma żadnych preferencji w stosunku do nabywców. Przyjęcie takiej wersji założe...

Oligopol - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

Oligopol oferentów: ustalenie ceny przy heterogenicznej konkurencji. W konkurencji homogenicznej zakładaliśmy, że produkty wytwarzane przez kilku producentów są nierozróżnialne dla nabywców, czyli nie mają oni żadnych preferencji w stosunku do oferentów. Teraz będziemy rozpatrywać przypadek, gdy na...

Optimum konsumenta - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

Mikroekonomia dr Grażyna Storoniak-Palczak Rynek, popyt, podaż. Teoria optimum konsumenta I. Teoria użyteczności a równowaga konsumenta Wyjaśnia sposób funkcjonowania konsumenta na rynku. Oparta jest na funkcji użyteczności. Teoria u...

Pajęczynowy model równowagi rynkowej - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Pajęczynowy model równowagi rynkowej Poprzednio prowadząc rozważania dotyczące równowagi rynkowej przyjmowaliśmy, że producenci natychmiast reagują na zmiany ceny rynkowej zmianą wielkości podaży. Dotyczyło to również nabywców. O ile jed...