Dr Grażyna Miłkowska

note /search

Pedagogika opiekuńcza-Domy Dziecka

  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

DOMY DZIECKA Dom dziecka – całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego. Domy dziecka obejmują opieką wychowawczą dzieci i młodzież do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia. Liczba miejsc w ...

Pedagogika opiekuńcza

  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
  • Pedagogika opiekuńcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZA 1. Początki opieki w aspekcie religijnym i etyce świeckiej Zdzisław Dąbrowski: opieka jest opartym na działalności kompensacyjnej ciągłym i bezinteresownym zaspakajaniem przez opiekuna ponadpodmiotowych potrzeb podopiecznego w nawiązanym stosunku opiekuńczym. Ponadpodmioto...