Dr Grażyna Magnuszewska-Otulak

Zmniejszenie populacji, teorie demogr.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 735

Zmniejszenie populacji do 2050 - Rosja, Ukraina, Bułgaria, Gruzja, Włochy, Niemcy, Czechy, Polska - 33mln- o 14 %. Nie ma krajów europejskich gdzie będzie wzrost migracji. Główne nurty teorii demograficznych - populacjonizm - wzrost ludności jest dobry, Wzrost ludności jest źródłem potęgi (tak myśl...

Źródła informacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Źródła informacji: • Bieżąca ewidencja ludności • Ruch naturalny ludności - urzędy stanu cywilnego • Spisy ludności - powszechny, jednoczesny, bezpośrednio I spis ludności...

Starzenie się ludności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Starzenie się ludności uwarunkowane czynnikami społeczno - ekonomicznymi : kariera, konsumpcja - brak dzieci, podnoszenie wieku zawierania małżeństw. Struktura ludności wg. Osiedlenia.: • Środowisko miejskie • Środowisko wiejskie Poziom urbanizacji w skali całego świata - 50% w krajach wysoko ro...

Współczynnik reprodukcji netto

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624

Współczynnik reprodukcji netto - Współczynnik reprodukcji netto charakteryzuje aktualna płodność i umieralność, wyrażając średnią liczbę żywo urodzonych dzieci płci żeńskiej, które dożywają wieku swych matek, a przypadających na 1 kobietę, będą...

analiza cech statystycznych - test

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Statystyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

http://www.matematyka.pl/24646.htm 1. Suma odchylen indywidualnych wartosci cechy od sredniej jest zawsze rowna zeru rowna jeden wartoscia ujemna wartoscia dodatnia zadna z powyzszych? 2. Wspolczynnik zmiennosci to wiarancja miara tendencji centralnej absolutna miara dyspersji wzgledna miara dysp...