Dr Grażyna Magnuszewska-Otulak

note /search

Zmniejszenie populacji, teorie demogr.

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Demografia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 938

Zmniejszenie populacji do 2050 - Rosja, Ukraina, Bułgaria, Gruzja, Włochy, Niemcy, Czechy, Polska - 33mln- o 14 %. Nie ma krajów europejskich gdzie będzie wzrost migracji. Główne nurty teorii demograficznych - populacjonizm - wzrost ludności jest dobry, Wzrost ludności jest źródłem potęgi (tak myśl...

Źródła informacji

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Demografia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

Źródła informacji: • Bieżąca ewidencja ludności • Ruch naturalny ludności - urzędy stanu cywilnego • Spisy ludności - powszechny, jednoczesny, bezpośrednio I spis ludności...

Starzenie się ludności

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Demografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 784

Starzenie się ludności uwarunkowane czynnikami społeczno - ekonomicznymi : kariera, konsumpcja - brak dzieci, podnoszenie wieku zawierania małżeństw. Struktura ludności wg. Osiedlenia.: • Środowisko miejskie • Środowisko wiejskie Poziom urbanizacji w skali całego świata - 50% w krajach wysoko ro...

Współczynnik reprodukcji netto

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Demografia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1974

Współczynnik reprodukcji netto - Współczynnik reprodukcji netto charakteryzuje aktualna płodność i umieralność, wyrażając średnią liczbę żywo urodzonych dzieci płci żeńskiej, które dożywają wieku swych matek, a przypadających na 1 kobietę, będą...

analiza cech statystycznych - test

  • Uniwersytet Warszawski
  • Statystyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

http://www.matematyka.pl/24646.htm 1. Suma odchylen indywidualnych wartosci cechy od sredniej jest zawsze rowna zeru rowna jeden wartoscia ujemna wartoscia dodatnia zadna z powyzszych? 2. Wspolczynnik zmiennosci to wiarancja miara tendencji centralnej absolutna miara dyspersji wzgledna miara dysp...