Dr Ginter Stachyra

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze - transakcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

4.10.2011r. MSG to transakcje gospodarcze między podmiotami należącymi do różnych państw. To transakcje które różnią się od transakcji wewnątrz krajowych. Prawo jest jednolite i rozliczana jest w tej samej walucie-firmy w obrębie jednego kraju (mają tutaj również znaczenie język i zwyczaje. Tra...

Ogólne zasady kształtujące ceny towarów - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

04.12.2012 Kontynuacja o ogólnych zasadach kształtujących ceny towarów. Wskaźnik Terms of Trade Formuła terms of trade ? TP- Wskaźnik cenowych terms of trade Pexprim-średni w badanym okresie poziom cen towarów eksportowanych Pex 0- śred...

Handel wewnątrzgałęziowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1750

18.12.2012 Handel wewnątrzgałęziowy- wyróżniliśmy 2 grupy towarów: dobra jednorodne i dobra zróżnicowane. Dobra jednorodne dla odbiorcy różnią się ceną, to np. surowce przemysłowe (węgiel, miedź), surowce rolne. Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieprawdopodobne aby dany kraj eksportował i impo...

Międzynarodowy system handlowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1008

08.01.2013 15:30-- 30.01.2013 EGZAMIN Międzynarodowy system handlowy To reguły i zasady prowadzenia wymiany międzynarodowej. Podstawa MSH są dwie zasady o których wcześniej była mowa- Klauzula narodowa i KNU. Aby te 2 zasady mogły działać sprawnie w praktyce należało utworzyć międzynarodową orga...

Rynek kaapitałowy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

23.10.2012 Rachunek kapitałowy -druga cześć bilansu płatniczego; rejestruje napływ i odpływ kapitału z gospodarki danego kraju, pod pojęciem kapitału rozumiemy kapitał pieniężny i przepływy kapitału pieniężnego w następujących formach: Depozyty międzynarodowe- obywatele firm danego kraju mogą l...

Wymiana handlowa miedzynarodowa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

06.11.12 Wpływ wymiany handlowej na dynamikę wzrostu gospodarczego Gospodarka otwarta: r=beta*i(k+z)(krajowe+zagraniczne) Beta-średnia efektywność inwestycji, jeśli do beta dodamy zagraniczne zasoby( lepsze technologie, import lepiej wykształconej siły roboczej-menagerowie, zarządzający, import ...

Wpływ wymiany międzynarodowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ginter Stachyra
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Wykład 20.11.2012 1.Wpływ wymiany międzynarodowej na dochód narodowy od strony popytowej Dochód narodowy(Y)=I+K+G+M(Ex-y) I-popyt na dobra inwestycyjne K-popyt na dobra konsumpcyjne G-popyt-możliwości zakupu ze strony sektora rządo...