Dr Giętkowski

Uatrój samorządu terytorailnego - wykład 1

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Giętkowski
  • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 287
Wyświetleń: 756

Ustrój Samorządu Terytorialnego 10.10.2012 SZCZEBLE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO GMINA Rodzaje gmin (podział o charakterze prawnym, pozaustawowym) -miejskie - gmina, która w całości jest miastem -wiejskie - gmina, na obszarze której znajdują się miejscowości o statucie wsi -miejsko - wiejs...

Uatrój samorządu terytorailnego - wykład 10

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Giętkowski
  • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 567

Ustrój Samorządu Terytorialnego 19.12.2012 WOJEWÓDZTWO Tworzenie, przekształcenie - odbywa się BEZ udziału organów samorządu terytorialnego i bez udziału wspólnot samorządowych (nie ma takiego wymogu ustawowego, ale nie ma też przeszkód by prowadzić jakieś nieformalne konsultacje) Tryb - ustawa (...

Uatrój samorządu terytorailnego - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • dr Giętkowski
  • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1218

Ustrój samorządu terytorialnego 3.10.2012 EGZAMIN: tylko wykłady + ustawy (na stronie katedry → materiały dydaktyczne) B.Dolmiecki Samorząd terytorialny konsultacje środa 9-11 p.3020 SAMORZĄD - zorganizowana, wyodrębniona grupa społeczna, która samodzielnie decyduje o ważnych dla siebie sprawach...