Dr Gerard Kuźnik

note /search

Postepowanie sądowo-administaracyjne

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3115

Postępowanie sądowo - administracyjne Źródła prawa: ustawa z 25 lipca 2002 roku - prawo o ustroju sadów administracyjnych - Dz.U. nr 153 poz. 289 z.p. zm. ustawa z 30 sierpnia 2002 roku - prawo o postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi - Dz.U. nr 153, poz. 1270 z. p zm. ustawa z 30 sierpnia 20...

Formy budżetowe gospodarki komunalnej

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
  • Gospodarka komunalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2639

1.Formy prowadzenia gospodarki komunalnej. Przekształcenia w sektorze komunalnym nie mogą być samoistnym celem. Przed ich dokonaniem należy dokładnie rozważyć, czy osiągnie się efekty w zakresie: racjonalizacji kosztów, zmniejszenia dotacji z budżetu JST , możliwości zaangażowania się kapitału pry...

Zasady zarządzania gospodarką komunalną i mieniem samorządu

  • Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
  • Gospodarka komunalna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3745

Zasady zarządzania gospodarką komunalną i mieniem samorządu Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jeg...

Pełnomocnictwo - referat

  • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
  • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3612

Pełnomocnictwo - w doktrynie prawa terminem pełnomocnictwo określa się zarówno: czynność prawną, której treścią jest oświadczenie woli mocodawcy upoważniające osobę lub osoby do dokonywania w jego imieniu czynności prawnych określonych w pełnomocnictwie. Na podstawie tego umocowania pełnomocnik je...