Dr Franciszek Wielebski

note /search

Teoria pastoralna ogólna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

TEOLOGIA PASTORALNA OGÓLNA (FUNDAMENTALNA) Wstęp Przedmiot t. past. - życie i działanie Kościoła (Kościół w ruchu). Cel t. past. - refleksja Kościoła nad samym sobą w działaniu; b) formacja duszpasterzy t. past. nazywana jest inaczej t. praktyczną duszpasterzem w Kościele jest każdy wierny, nie...

Przemiany społeczne jako kairos

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 707

Przemiany społeczne jako kairos Kultura stabilna - społeczeństwo tradycyjne, dominowała w niej rodzina wielopokoleniowa, zawód dziedziczono po rodzicach, chara...

Przemiany społeczne jako kairos - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Przemiany społeczne jako kairos Kultura stabilna - społeczeństwo tradycyjne, dominowała w niej rodzina wielopokoleniowa, zawód dziedziczono po rodzicach, chara...

Duszpasterstwo a wartości - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Duszpasterstwo a wartości Wielkim zadaniem dla Kościoła dzisiaj jest kształtowanie uświadomionego katolicyzmu; świadomego wyboru prowadzącego do dojrzałej wiary. Obecnie niestety istnieje niejednokrotnie wielki rozdźwięk pomiędzy słowami ...

Autonomia rzeczywistości ziemskich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Autonomia rzeczywistości ziemskich Αυτονομία - (gr.) samostanowienie, samodzielność prawna. Pojęcie zostało opracowane przez Sobór Watykański II: Wielu współczesnych ludzi zdaje się żywić obawy, aby ze ściślejszego połączenia ludzki...

Kościół a kultura

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 945

Kościół a kultura Jest właściwością osoby ludzkiej, że do prawdziwego i pełnego człowieczeństwa dochodzi ona nie inaczej jak przez kulturę, to znaczy przez kultywowanie dóbr i wartości naturalnych. Gdziekolwiek więc chodzi o sprawy życia ludzkiego, tam natura i kultura jak najściślej wiążą się z ...

Podmiot duszpasterstwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teologia Pastoralna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1120

Podmiot duszpasterstwa Biorcą działań duszpasterskich jest człowiek (!!!) - nie jest on jednak przedmiotem. Podstawową metodą duszpasterską jest dialog. Podmiotem ww. działań jest cały Kościół i wszyscy jego członkowie. Aktywność duszpast...