Dr Franciszek Stokowski

note /search

Demografia - pojęcia

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Demografia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1274

Demografia - nauka o prawidłowościach rozwoju ludności. Rozwój ludności i jej rozmieszczenie warunkuje: -saldo urodzeń i zgonów - saldo migracji Ruch naturalny: małżeństwa, rozwody, urodzenia, zgony Analiza demograficzna: analiza przekro...