Dr Filip Skawiński

Integracja europejska - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1099

UKŁAD EUROPEJSKI - nazwa nadawana Układowi Stowarzyszeniowemu zawartemu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a państwem z Europy Środkowej lub Wschodniej od 1991 roku. W 1994 roku Polska i Węgry podpisały pierwsze Układy Europejskie z państwami Unii Europejskiej. Układ Europejski usta...

Proces Barceloński

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1288

14 marca 2008 podczas szczytu Rady Europejskiej zaakceptowany został przez przywódców państw UE wstępny projekt utworzenia Unii Śródziemnomorskiej. Przyjęta wersja projektu zakłada wejście w struktury Unii Śródziemnomorskiej wszystkich państw członkowskich UE, podczas gdy pierwotna wersja prezyde...

Integracja europejska - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1757

INTEGRACJA EUROPEJSKA dr Filip Skawiński Plan zajęć: Historyczno-kulturowe podstawy integracji europejskiej oraz jej przebieg do podpisania Traktatu Nicejskiego. Źródła prawa europejskiego: traktaty i prawo wtórne, zasady prawa wspólnot...

Wsplne polityki - Unie Europejska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 700

Charakterystyka ogólna W Traktacie Rzymskim z 25 marca 1957 r., który powołał do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), przewidziano prowadzenie wspólnej polityki mającej na celu wspieranie harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin gospodarki, trwałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, ...

Źródła i historia integracji europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 721

Wykład 1 Ku zjednoczonej Europie- od starożytności do dziś Czy zmierzamy ku zjednoczonej Europie? „Niniejszy Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia coraz ściślejszego związku między narodami Europy...” Traktat o Unii Europejskiej (art. 1) Czy narody europejskie rzeczywiście dążą do two...

Podstawy prawne Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

W ykład 2 Podstawy prawne Unii Europejskiej Czym jest Unia Europejska? Ani państwem ani organizacją międzynarodową. UE jest polityczno-prawną formą sui generis. Unia Europejska a Wspólnota Europejska Źródła prawa Unii Europejskiej Traktaty TUE i TWE (ze wszystkimi wniesionymi przez traktaty akces...

System instytucjonalny Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

Wykład 3 Rada Europejska Co to jest system instytucjonalny Unii Europejskiej? Opisują go art. 3, 4 i 5 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) oraz art. 7, 8 i 9 Traktat ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE). To dlatego, że UE i WE posiadają te same instytucje. Na system instytucjonalny składaj...

Instytucje Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

Wykład 4 Rada Unii Europejskiej Rada Unii Europejskiej (RUE) ang. Council of the European Union , fr. Conseil de l'Union européenne Ale 3 razy w roku spotyka się w Luksemburgu! Powstanie Rady Unii Europejskiej Jednolita Rada działa od wejścia w życie Traktatu o Fuzji Organów. W EWWiS odgrywała ...

Parlament Europejski - struktura i kompetencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

Wykład 5 Parlament Europejski 3 miejsca prac PE 12 sesji plenarnych odbywa się w Strasburgu. Kilka sesji odbywa się w Brukseli. Ponadto posiedzenia komisji. Sekretariat PE w większości mieści się w Luksemburgu, częściowo w Brukseli. Pomiędzy B...

Komisja Europejska - struktura i kompetencje

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Filip Skawiński
 • Integracja europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 749

Wykład 6 Komisja Europejska Główna siedziba: Berlaymont , rue de la Loi Skład Komisji Europejskiej Jak ewoluował? - od 10 do 30 komisarzy Jaki obecnie i po kolejnych poszerzeniach? - obecnie 27 i czekamy na opracowanie systemu rotacji Co przewidywał Traktat Konstytucyjny? - pierwszy skład: tylu...