Dr Filip Grzegorczyk

note /search

Tabela Spółek

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prawo handlowe
Pobrań: 3374
Wyświetleń: 7623

...16. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisuje się do: b)KRS 17. Rejestr przedsiębiorców KRS prowadzą: a)sądy rejonowe gospodarcze 38. działalność bankowa: c) wymaga zezwolenia 39. Umowa sprzedaży : b) przenosi własność części składowych 40. Działalność gospodarcza z re...