Dr Feliks Błażewicz

Dynamika relatywistyczna - Zasada zachowania energii i pędu

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1295

3. Dynamika relatywistyczna 3.1 Zasada zachowania energii i pędu w Szczególnej Teorii Względności (STW). Szczególna Teoria Względności prędkość światła ma stałą wartość we wszystkich układach odniesienia - nie zależy od prędkości ruchu ...

Efekty relatywistyczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

Efekty relatywistyczne 2.1 Względność równoczesności. Dwa zdarzenia zachodzące równocześnie dla obserwatora w U , tzn. ∆t = 0. Otrzymujemy: Zdarzenia równoczesne w układzie U nie są równoczesne w układzie U'. Równoczesność zdarzeń jest względna 2.2 Następstwo zdarzeń. Niech czas upływający po m...

Łamanie zasady względności

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1001

Łamanie zasady względności? Obcięcie Greisena, Zacepina, Kuźmina, przyspieszanie ekspansji Wszechświata, zależność stałej struktury subtelnej od czasu, problemy z masą neutrin 5.1 Obcięcie Greisena-Zacepina-Kuźmina. W układzie Ziemi obserwujemy protony o energii 10 20 eV i fotony o energii 10 -3 ...

Akcelerator liniowy i kołowy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1022

4.1 Akcelerator liniowy i kołowy - zasada działania. Akcelerator urządzenie służące do przyspieszania cząstek elementarnych lub jonów do prędkości bliskich prędkości światła

Czasoprzestrzeń - Układ inercjalny

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

1.Czasoprzestrzeń przestrzeń czterowymiarowa, w której oprócz trzech składowych przestrzennych występuje składowa czasowa. Układ inercjalny - definicja. układ odniesienia, w którym ruch cząstki swobodnej na którą nie działają żadne siły,...

Mechanika kwantowa

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1099

Mechanika kwan towa 6.1 Efekty kwantowe - niedostatki fizyki klasycznej (równań Maxwella). Efekty kwantowe efekty specyficznie związane z mechaniką kwantową , zjawiska zach...

Kierunki rozwoju fizyki - prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Jeśli teraz przesuniemy nagle ciało 1 do góry, to siła, z jaką ciało 1 działa na ciało 2, nie zmieni się od razu. Pole, jakie wytwarza ciało 1, potrzebuje czasu, by dotrzeć do ciała 2, a maksymalna prędkość, z jaką pole może się rozchodzić, to

Kierunki rozwoju fizyki - zagadnienia

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1232

Warszawa 4.06.2010 Studenci In ż ynierii L ą dowej Sem. II. "Kierunki Rozwoju Fizyki" 1. Prawa zachowania i ca ł ki ruchu. 1.1 Stopnie swobody - liczba stopni swobody uk ł adu mechanicznego z uwzgl ę dnieniem wi ę zów. 1.2 Rodzaje wi ę zów. 1.3 Liczba ca ł ek ruchu uk ł adu o f stopniac...

Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

1.1 Liczba stopni swobody : Płaszczyzna S=2N-K ; Przestrzeń S=3N-K N - liczna punktów charakterystycznych, K - liczba więzów. S1+S2-W (liczba stopni swobody 2 ciał połączonych W więzami) 1.2 Więzy - w mechanice, każdy rodzaj ograniczenia ruchu nałożonego na poruszające się ciało. Najczęściej dzi...

Kierunki rozwoju fizyki - opracowanie zagadnień - Stopień swobody

 • Politechnika Warszawska
 • dr Feliks Błażewicz
 • Kierunki rozwoju fizyki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

1. Prawa zachowania i całki ruchu. 1.1 Stopnie swobody - liczba stopni swobody układu mechanicznego z uwzględnieniem więzów. Stopień swobody - w fizyce minimalna liczba niezależnych zmiennych opisujących jednoznacznie stan (modelu) układu fizycznego. W praktyce stopień swobody określa liczbę zmien...