Dr Ewelina Sokołowska - strona 4

Fundusze Venture Capital i Private Equity - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 826

Fundusze Venture Capital i Private Equity Venture capital używany jest zamiennie z pojęciem private equity . W praktyce te pojęcia nie są tożsame, mimo to potocznie mówi się o rynku private equity/venture capital. Inwestycje polegające na z...

Podmioty sekurytyzacji - klasyfikacja

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672

Podmioty sekurytyzacji aranżer (inicjator) procesu, dłużnicy, podmiot specjalnego przeznaczenia, agencja ratingowa, administrator procesu, doradca, podmioty udzielające zabezpieczenia, dystrybutor emisji, inwestorzy,

Wady dla franczyzobiorcy - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Wady dla franczyzobiorcy Opłaty franczyzowe Brak samodzielności i niezależności Współpraca wymaga bardzo dużego zaufania do franczyzodawcy Możliwość wystąpienia konfliktu interesów: maksymalizacja zysków czy maksymalizacja sprzedaży Brak możliwości kształtowania własnej marki, znaku towarowego Bi...

Wady dla franczyzodawcy - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

Wady dla franczyzodawcy Współpraca wymaga bardzo dużego zaufania partnerów wobec siebie Ryzyko zepsucia ukształtowanej pozycji marki na rynku docelowym Biorca jest samodzielnym podmiotem, którego dawca nie może do końca kontrolować Dawca odpowiada za funkcjonowanie całego systemu franczyzowego — ...

Zaletyi wady leasingu - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Zalety leasingu Wygoda Bogata oferta usług dodatkowych Uproszczona procedura Elastyczność finansowania inwestycji Możliwość obniżenia zobowiązań podatkowych Poprawa płynności finansowej firmy Zabezpieczenie płatności Unikanie finansowania podatku VAT Dostęp do nowoczesnej technologii Bezp...

Wykorzystanie instrumentów mezzanine - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

Korzyści związane z wykorzystaniem instrumentów mezzanine Mezzanine capital może być traktowany jako substytut kapitału własnego Możliwość zakwalifikowania go jako kapitału własnego Zapobiega “rozwodnieniu” kapitału Stosunkowo niskie obciążenia odsetkowe w trakcie trwania inwestycji Poprawia w...

Proces sekurytyzacji - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Proces sekurytyzacji Uwzględniając wartości sekurytyzowanych aktywów, dopasowuje się do nich papiery wartościowe, które mają być na ich podstawie emitowane. Przyjmuje się, że w wypadku sekurytyzacji aktywów dlugoterminowych (np.

Zagrożenia wykorzystania instrumentów mezzanine - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

Zagrożenia związane z wykorzystaniem instrumentów mezzanine Kapitał jest droższy niż w pełni zabezpieczony kapitał obcy Kapitał mezzanine ma ograniczoną dostępność Występuje zwiększona kontrola inwestora nad firmą Kapitał jest przekazywany na określony okres Zarzuty wobec kapitału mezzanine N...

Zalety dla franczyzobiorcy - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Ewelina Sokołowska
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Zalety dla franczyzobiorcy „Gotowy przepis na biznes” Możliwość poszerzenia swojej oferty produktowej lub usługowej. Przewidywalność zysków (znana marka = przewidywalna sprzedaż) Możliwość skorzystania z wielu udogodnień w realizacji inwestycji — fundusze pomocowe dla franczyzobiorców Minimalne ...