Dr Ewelina Bobrus - strona 4

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Art. 59. § 1. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: 1) zapłaty; 2)pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; (jeśli płatnik pobierze a nie odprowadzi będzie odpowiadał płatnik) 3...

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAN PODATKOWYCH Żeby dokonać zabezpieczenia zobowiązanie musi istnieć i musi istnieć obowiązek podatkowy . Przepisy 155 i następne postępowania egzekucyjnego w administracji, przepisy te normują zasady do...

Źródła prawa podatkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1239

7. Źródła prawa podatkowego Są to akty prawne w których ujęte są normy składające się na system prawa podatkowego. Katalog - Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty miejscowe prawa podatkowego. Naczelnym źródłem jest Konstytucja.(art.84 - „każdy jest obowiązan...

Cechy stałe podatku- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Cechy stałe podatku: Świadczenie pieniężne- w naturze podatków nie ma Przymusowość - przymusowość podatku oznacza, że zabezpieczone są przymusem administracyjnym. Państwo egzekwuje podatki w drodze egzekucji administracyjnej. Nie wzywa się komorników. Spraw sądowych podatnicy nie mają. Egzekucje p...

Do jakiś świadczeń stosuje się przepisy OP- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

27. Do jakiś świadczeń stosuje się przepisy OP. Zasadą jest że przepisy OP stosuje się do trzech kategorii świadczeń, do których ustalania i określania uprawnione są organy podatkowe. Są to: podatki, opłaty niepodatkowe należności budżetow...

Elementy składowe podatku

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2310

ELEMENTY KONSTRUKCJI PODATKU ELEMENTY STAŁE PODATKU : Podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawka Elementy zmienne (mogą ale nie muszą występować w konstrukcji podatku) : ulgi, zwolnienia, zwyżki, terminy płatności, forma zapłaty 1.PODMIOT- tu mamy na myśli jedynie pomiot zobowiązany PODAT...

Elementy zmienne podatku. opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 952

I. ELEMENTY ZMIENNE PODATKU. 1. Zwolnienia - mogą mieć charakter podmiotowy lub przedmiotowy. Jest to zwolnienie podmiotu bądź przedmiotu ze względu na jego specyfikę z obowiązku podatkowego. a) Zwolnienia podmiotowe dotyczy podatnika. Zgodnie z Art. 217 Konstytucji zwolnienia podmiotowe wprowadza ...

Funkcja podatków- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

3.Funkcje podatków Fiskalna - podstawowa funkcja, za pomocą której państwo (samorząd) gromadzi zdecydowaną większość dochodów budżetowych. Redystrybucyjna - przy pomocy podatków można dokonać podziału dochodu i majątku narodowego między ...

Kiedy przeprowadza się rozprawę podatkową

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 434

. W jakich sytuacjach przeprowadza się rozprawę podatkową? Art. 200a - 200d op. Rozprawę podatkową przeprowadza się: @ z urzędu - jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych, w drodze oględzin, lub sprecyzowania argumenta...

Opłata prolongacyjna- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

OPŁATA PROLONGACYJNA Są to odsetki które musi uiścić podatnik w związku z odroczeniem termin płatności podatku lub rozłożeniem płatności tego podatku na raty. Właśnie poprzez wskazanie że w takiej decyzji odraczającej termin płatności podatku lub odraczającej płatność podatku na raty określa się wys...