Dr Ewelina Bobrus - strona 16

Inkasent - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

. Definicja inkasenta. Art. 9 op. Inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu...

Należności nie ulegające przedawnieniu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 252

Jakie należności nie ulegają przedawnieniu? Art. 79 § 8 op. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Jednak po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. ...

Odpowiedzialność inkasenta - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Za co dopowiada inkasent? Inkasent odpowiada za podatki pobrane a nie wypłacone w terminie. Inaczej: odpowiedzialność za podatek pobrany a nie przekazany. Odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Brak odpowiedzialności za podatek nie pobrany. ...

Odpowiedzialnośc płatnika - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Za co odpowiada płatnik? Płatnik odpowiada za: - podatek nie pobrany od podatnika - podatek pobrany od podatnika w wysokości niższej od należnej - podatek pobrany od podatnika a niewypłacony w terminie Odpowiedzialność osobista i majątkowa (także z

termin płatności dla płatników - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 175

Jaki jest termin płatności dla płatników? Art. 47 § 4 op. Termin płatności dla płatników to ostatni dzień w którym powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku, zgodnie z przepisami prawa. Jeśli decyzja  termin 14 dniowy. ...