Dr Ewa Żmijewska

note /search

Efekt cieplarniany i dziura ozonowa

 • Politechnika Gdańska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1771

Efekt cieplarniany i dziura ozonowa Dziura ozonowa  jest to zjawisko zmniejszonego stężenia ozonu w stratosferze, czyli w górnych warstwach  atmosfery klimatu ziemskiego na wysokości od 10  do 50 km, gdzie występuje warstwa o podwyższonej  k...

Saprobowość i systemy saprobów

 • Politechnika Gdańska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3325

Saprobowość i systemy saprobów Saproby -  organizmy, które bytują w wodach o różnym stopniu zanieczyszczenia.  System saprobów-  Metoda, w której przyjęto różną tolerancję organizmów wodnych na zanieczyszczenia i w związku z tym  każdy ma jakąś wartość wskaźnikową.  System saprobów wg Kolkwitza i...

Ssaki morskie i introdukcja gatunków

 • Politechnika Gdańska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1883

Ssaki morskie – przyczyny zmniejszania się ich populacji, gatunki zagrożone  chronione konwencja CITES: mors,foki(wszystkie rodz),niedzwiedz polarny, morswiny,delfin,kaszaloty Zagrozenia: -nadmierny ruch morski- przyłowy i przelowienia (nadmiernej, niekontrolowanej eksploatacji lowisk  sprowadzaj...

Węglowodory chlorowane i ich pochodne

 • Politechnika Gdańska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3052

Węglowodory chlorowane i ich pochodne Węglowodory chlorowane i ich pochodne -są to związki organiczne zbudowane z atomów węgla i  wodoru, wszystkie składają się z podstawowego szkieletu węglowego i przyłączonych do niego  atomów wodoru. Najczęściej są to krystaliczne proszki lub oleiste ciecze, s...

Farmy wiatrowe w rejonach morskich

 • Politechnika Gdańska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Skutki lokalizacji farm wiatrowych w rejonach morskich 1.E    lektrownie wiatrowe- bezpośrednie oddziaływanie na biocenozy morskie na poszczególnych etapach      inwestycji:   Etap inwestycji (wpływ krótkotrwały):  Lokalne zniszczenie i przerwanie ciągłości 

Wpływ wycieków ropy naftowej

 • Politechnika Gdańska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1771

Wpływ wycieków ropy naftowej z platform wiertniczych na ekosystemy morskie, na przykładzie  wycieku ropy w 2010 roku z platformy Deepwater Horizon w Zatoce Meksykańskiej -Nagromadzona pod wodą ropa może doprowadzić do wyczerpania za...

Zmiany klimatyczne a funkcjonowanie ekosystemów polarnych

 • Politechnika Gdańska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1351

Wpływ zmian klimatycznych na funkcjonowanie ekosystemów polarnych W  Antakryce  od lat 80-tych XX wieku pojawia się ozonowa anomalia stratosferyczna. Co więcej,  wzrost   emisji   gazów   cieplarnianych   także   powoduje   zaburzenia  ...

Zanieczyszczenia metalami śladowymi środowiska wodnego

 • Politechnika Gdańska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

Zanieczyszczenie metalami śladowymi środowiska wodnego Radioaktywne skażenie środowiska morskiego Związane z zatapianiem celowym lub przypadkowym okrętów napędzanych energią jądrową. W XX w.  kraje tj. USA, Wielka Brytania, Rosja (ZSRR),...