Dr Ewa Załęski - strona 7

Kodeks Postępowania Administracyjnego - WŁAŚCIWOŚĆ PODMIOTÓW ORZEKAJĄC...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Wyłączenie przedmiotowe w KPA. Postępowanie administracyjne. Akt administracyjny. Formy prawne działania administracji. Nadzwyczajne środki prawne. Przepisy procedury administracyjnej. KPA - regulacje postępowań. Stosowanie KPA w ogólnym jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym. Podmiot...

Normy prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 749

NORMY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Wrocław 2009 Konstytucja RP z 1997 r. określa w art. 7, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, co oznacza związanie administracji prawem. Oznacza to, że organy administracji publicznej podejmują działania na podstawie określonych norm...

O Samorzadzie Terytorialnym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

1. Ustrój samorządu terytorialnego miasta stołecznego Warszawy 1975 r. nadanie statusu województwa stołecznego Warszawie 1990 r. miasto stołeczne Warszawa Problematyka odrębnej regulacji ustroju i podziału terytorialnego Warszawy ma podwójny aspekt: - specyfika zarządzania dużą aglomeracją miej...

Obywatelstwo Polskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

Obywatelstwo Polskie Gdańsk, marzec 2009 SPIS TREŚCI W STĘP W myśl prawa polskiego, obywatelami polskimi są osoby, które posiadają obywatelstwo polskie. Nie można być równocześnie obywatelem polskim i obywatelem innego państwa. Wejście w związek małżeński z obywatelem innego kraju nie powoduje au...

Prawo administracyjne - Delegacja władztwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085

Prawo administracyjne I Pojecie administracji publicznej i prawa administracyjnego Ujęcie ADMINISTACJA PUBLICZNA Podmiotowe (organizacyjne) naczelne i centralne organy administracji rządowej terenowe organy administracji rządowej (wojewoda) organy administracji samorządowej (JST) np. prezydent...

Organy Administracji Publicznej - Kontrola

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1449

KONTROLA - Funkcja organu polegająca wyłącznie na sprawdzeniu działalności innych jednostek bez stałych możliwości wpływania na działalność jednostek kontrolowanych, (np. poprzez wydanie nakazów). Organ wyposażony w prawo kontroli ma zazwyczaj wydawania zaleceń jednostce kontrolowanej, w przypadkac...

Zagadnienia egzaminacyjne z Prawa administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 525

ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 1. POJĘCIE ADMINISTRACJI Występuje w trzech znaczeniach: Administracja oznacza wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane specjalnie do realizacji określonych celów o charakterze zadań pu blicznych To działalność o specjalnych cechac...

Organ Państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

ORGAN PAŃSTWA Pojęcie organu jest jednym z ważniejszych pojęć używanych w naukach zajmujących się funkcjonowaniem grup społecznych, a także teorii państwa i prawa. Pochodzi od greckiego słowa organon , oznaczającego narzędzie. W naukach prawnyc...

Podstawowe pojęcia i konstrukcje teoretyczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

PODSTAWOWE POJĘCIA I KONSTRUKCJE TEORETYCZNE Administracja w ujęciu organizacyjnym ( podmiotowym ) - ogół podmiotów administracji, a więc organy adm. i inne podmioty wykonujące określone funkcje z zakresu adm. pub. w ujęciu materialnym ( przedmiotowym ) - działalność państwa, której przedmiotem ...

Kilka fundamentalnych pojęć z zakresu prawa administracyjnego.

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Kilka fundamentalnych pojęć z zakresu prawa administracyjnego. Akt administracyjny - akt organu administracji wyrażający jego władcze działanie prawne, skierowane na osiągnięcie konkretnych i indywidualnie oznaczonych skutków prawnych; stanowi podstawową formę działania administracji, pozwalającą...