Dr Ewa Załęski - strona 5

Ustalanie faktów w procesie stosowania prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1561

Ustalanie faktów w procesie stosowania prawa Poznanie naukowe a poznanie w procesie stosowania prawa Postępowanie dowodowe - ustalenie faktów w procesie stosowania prawa. Ustalenie faktów - uznanie za prawdziwe zdań, które głoszą, że tak a tak jest albo tak a tak było. Szczególne cechy poznania w p...

Klasyfikacja form dzialania administracji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2009

Klasyfikacja form działania administracji publicznej Czynności (akty) prawne Czynności administracyjno- prawne Czynności cywilno- prawne Układ prawa powszechnego Akty wewnętrzne administracji publicznej Działania społeczno-organizatorskie Działania materialno- techniczne „Zwykłe” poś...

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Klasyfikacja majątku publicznego Klasyfikacja majątku publicznego nie jest łatwa do scharakteryzowania gdyż po zmianach jakie nasz ustrój przeszedł to on, termin ten nie został na nowo klasyfikowany i opisany. W większości publikacji jest on opisany przestarzale i nierzadko nielogicznie. Z tych ...

Podstawowe pojęcia z prawa administracyjnego - Nadzór

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

PODSTAWOWE POJĘCIA Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Prawo administracyjne -jest to zespół norm regulujących działalność administracyjna (adm. w sensie przedmiotowym ) -jest to prawo, które normuje adm. publiczna. -jest to prawo, które zawiera element władztwa. Organ administracji publicznej to człowiek(...

Pojęcie administracji publicznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1197

Pojęcie administracji publicznej Administracja - wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów (trwała, celowa i planowa) np administracja przedsiębiorstwa, domu, zakładu. Rozumienie etymologiczne: Administracja - służenie, czynność podporządkowana rozkazom, pomoc, zar...

Rodzaje organów państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1456

RODZAJE ORGANÓW PAŃSTWA Aparat państwowy jest wyodrębnioną strukturą organizacyjną. Tworzony przez organy państwa i obsługujące go urzędy. W zależności od przyjętego kryterium, wyróżnia się organy państwa: jednoosobowe (np. prezydent, minister) i koleg ialne (wieloosobowe - np. parlament, rada mi...

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracy...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Jaka decyzja może zapaść w wyniku wznowienia postępowania administracyjnego Ogólnie biorąc, przez postępowanie administracyjne należy rozumieć tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc - tryb i forma postępowania. Aktu administr...

Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji - Postępowanie admi...

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Orzeczenia wydawane przez organy drugiej instancji w świetle kodeksu postępowania administracyjnego ROZDZIAŁ I 1. Pojęcie i przedmiot postępowania administracyjnego. Prawo administracyjne jest zbiorem norm materialnych prawnych. W celu ich realizacji muszą istnieć prawne normy formalne, które regul...

Postępowanie administracyjne - Postępowanie wyjaśniające

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W postępowaniu administracyjnym rozumianym jako ciąg czynności procesowych podejmowanych przez organy administracji państwowej prowadzące postępowanie oraz jego uczestników można wyodrębnić fazę wszczęcia postępowania , fazę postępowania wyjaśniającego (dowodowego) ora...

Samorządy terytorialne - Uchwała budżetowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 602

Samorządy terytorialne Aby rząd w imieniu państwa realizował swoje cele, niezbędne jest posiadanie odpowiednich środków finansowych. W tym celu tworzony jest budżet państwa . Jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki rządowe związane z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodar...